STORE KRANAR: To store kranar er på plass på ferjekaien i Våge for å løfta på plass ladetårn og fortøyingsautomat.
STORE KRANAR: To store kranar er på plass på ferjekaien i Våge for å løfta på plass ladetårn og fortøyingsautomat.

No kjem ladetårn og fortøyingsautomat

Arbeidet med å få på plass det nye ladetårnet og den nye fortøyingsautomaten på ferjekaien i Våge er i gang.
Publisert 05.02.2020 kl. 12.38.

Onsdag morgon kom to store trailerar med ladetårn og fortøyingsautomat og to store kranbilar med ferja til Våge. Onsdag føremiddag er arbeidet i gang.

– Målet er å få både ladetårnet og fortøyingsautomaten på plass i dag, seier Lise Østgård, som er prosjektingeniør i entreprenørfirmaet Peab Anlegg avdeling Bergen.

Det er Peab Anlegg som er hovudentreprenør for ladeutstyret på ferjekaien i Våge. Dei har og hovudentreprisen for utbygginga på kaien på Halhjem.

– Me har begge ferjekaiane både på sambandet Halhjem-Våge og på Leirvik-Sløvåg, fortel Østgård.

Det er same type utstyr som skal brukast på begge sambanda.

Den største krana har ein lastekapasitet på 29 tonn. Dermed er marginane gode for å løfta på plass ladetårnet, som veg 16 tonn. Den andre kranen skal nyttast til å styra ladetårnet på rett plass.

Sjølv om utstyret no blir sett på plass, er det ikkje klart til å bli teke i bruk.

– Det er ein del elektrisk arbeid som må gjerast før det er klart, seier Østgård.

Ladetårn og fortøyingsautomat kjem frå Tyskland og Italia.

– Grunnen til at det blir montert no, før det er endeleg avklart med ladestasjonen, er for å sleppa lagring andre stadar, opplyser Østgård.

På kaien på Halhjem er utstyret allereie montert, men litt elektrisk arbeid står att.

Peab har underentreprenørar til å utføra det elektriske arbeidet og grunnarbeidet.

Fortøyingsautomaten er ei såkalla sugefortøying for at ferja skal bruka mindre energi for å koma inn til kaien. Ei liknande ordning blei for nokre år sidan montert på Jektevik under prøveprosjektet med elektrisk drift på MF «Folgefonn».
HOVUDENTREPRENØR: Peab Anlegg AS avdeling Bergen er hovudentreprenør for utbygginga. Lise Østgård er prosjektingeniør.
HOVUDENTREPRENØR: Peab Anlegg AS avdeling Bergen er hovudentreprenør for utbygginga. Lise Østgård er prosjektingeniør.
I GANG: Løftearbeidet er i gang. Fortøyingsautomaten er det fyrste løftet.
I GANG: Løftearbeidet er i gang. Fortøyingsautomaten er det fyrste løftet.
PÅ PLASS: Fortøyinsautomaten er sett på plass. Representantar frå Peab Bergen ser til at anlegget er kome rett på plass.
PÅ PLASS: Fortøyinsautomaten er sett på plass. Representantar frå Peab Bergen ser til at anlegget er kome rett på plass.

Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...