STORE KRANAR: To store kranar er på plass på ferjekaien i Våge for å løfta på plass ladetårn og fortøyingsautomat.
STORE KRANAR: To store kranar er på plass på ferjekaien i Våge for å løfta på plass ladetårn og fortøyingsautomat.

No kjem ladetårn og fortøyingsautomat

Arbeidet med å få på plass det nye ladetårnet og den nye fortøyingsautomaten på ferjekaien i Våge er i gang.
Publisert 05.02.2020 kl. 12.38.

Onsdag morgon kom to store trailerar med ladetårn og fortøyingsautomat og to store kranbilar med ferja til Våge. Onsdag føremiddag er arbeidet i gang.

– Målet er å få både ladetårnet og fortøyingsautomaten på plass i dag, seier Lise Østgård, som er prosjektingeniør i entreprenørfirmaet Peab Anlegg avdeling Bergen.

Det er Peab Anlegg som er hovudentreprenør for ladeutstyret på ferjekaien i Våge. Dei har og hovudentreprisen for utbygginga på kaien på Halhjem.

– Me har begge ferjekaiane både på sambandet Halhjem-Våge og på Leirvik-Sløvåg, fortel Østgård.

Det er same type utstyr som skal brukast på begge sambanda.

Den største krana har ein lastekapasitet på 29 tonn. Dermed er marginane gode for å løfta på plass ladetårnet, som veg 16 tonn. Den andre kranen skal nyttast til å styra ladetårnet på rett plass.

Sjølv om utstyret no blir sett på plass, er det ikkje klart til å bli teke i bruk.

– Det er ein del elektrisk arbeid som må gjerast før det er klart, seier Østgård.

Ladetårn og fortøyingsautomat kjem frå Tyskland og Italia.

– Grunnen til at det blir montert no, før det er endeleg avklart med ladestasjonen, er for å sleppa lagring andre stadar, opplyser Østgård.

På kaien på Halhjem er utstyret allereie montert, men litt elektrisk arbeid står att.

Peab har underentreprenørar til å utføra det elektriske arbeidet og grunnarbeidet.

Fortøyingsautomaten er ei såkalla sugefortøying for at ferja skal bruka mindre energi for å koma inn til kaien. Ei liknande ordning blei for nokre år sidan montert på Jektevik under prøveprosjektet med elektrisk drift på MF «Folgefonn».
HOVUDENTREPRENØR: Peab Anlegg AS avdeling Bergen er hovudentreprenør for utbygginga. Lise Østgård er prosjektingeniør.
HOVUDENTREPRENØR: Peab Anlegg AS avdeling Bergen er hovudentreprenør for utbygginga. Lise Østgård er prosjektingeniør.
I GANG: Løftearbeidet er i gang. Fortøyingsautomaten er det fyrste løftet.
I GANG: Løftearbeidet er i gang. Fortøyingsautomaten er det fyrste løftet.
PÅ PLASS: Fortøyinsautomaten er sett på plass. Representantar frå Peab Bergen ser til at anlegget er kome rett på plass.
PÅ PLASS: Fortøyinsautomaten er sett på plass. Representantar frå Peab Bergen ser til at anlegget er kome rett på plass.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.