JA TIL «KROKAVEGEN»: Utvalsleiar i landbruk/teknisk, Øystein Dalland, forklarte kvifor utvalet innstilte på «Krokavegen». Kommunestyret støtta utvalet, og gjekk samla inn for det nye adressenamnet.
JA TIL «KROKAVEGEN»: Utvalsleiar i landbruk/teknisk, Øystein Dalland, forklarte kvifor utvalet innstilte på «Krokavegen». Kommunestyret støtta utvalet, og gjekk samla inn for det nye adressenamnet.

– «Krokjenvegen» er ikkje noko som er godt å seia

Kommunestyret gjekk inn for adressenamnet «Krokavegen» til det nye bustadfeltet i Våge.
Publisert 07.02.2020 kl. 11.00.

Torsdag ettermiddag var kommunestyret samla for fyrste gong i 2020. Ei av sakene som blei tatt opp handla om to nye adresseparsellar. Medan vegen til eit nytt bustadfelt på Onarheim får namnet «Henningshagen», får vegen til det nye feltet ved Krokjen/Lande namnet «Krokavegen».

Vedtaket var samrøystes, og det blei ikkje noko stor diskusjon i kommunestyret. Den einaste som gjekk på talarstolen var Senterparti-representant Øystein Dalland. Han er utvalsleiar i landbruk/teknisk, og forklarte kvifor utvalet kom til sin konklusjon då dei handsama saka i september. Då gjekk utvalet inn for «Krokavegen» etter tilråding frå Stadnamntenesta. Det same utvalet hadde før tilrådinga gått inn for «Krokjenvegen» eller «Krokenvegen».

Dalland fortalde at dette var ei sak dei hadde diskutert nøye i landbruk/teknisk.

– «Krokjen» er eit godt namn, men «Krokjenvegen» er ikkje noko som er godt å seia. Så me gjekk for «Krokavegen», sa han frå talarstolen.

Dalland meinte at «Krokavegen» var mest naturlege valet for vegstrekket.

– Viss du køyrer opp brekka som går til Krokjen, så køyrer du ikkje opp «Krokjenbrekko», du køyrer opp «Krokabrekko». Dette handlar om korleis me omtalar ting på Tysnes, fortalde Dalland.

– «Krokavegen» og «Krokabrekko» er det me ville sagt i daglegtalen på Tysnes, så difor er det utvalet si meining, sa han avslutningsvis.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...