IKKJE NØGD: – Dette er ikkje i samsvar med måten me som tilsette skal opptre på i forhold til vårt etiske reglement, sa rådmann Steinar Dalland om debattinnlegget frå pedagogane ved Stjernereiso barnehage.
IKKJE NØGD: – Dette er ikkje i samsvar med måten me som tilsette skal opptre på i forhold til vårt etiske reglement, sa rådmann Steinar Dalland om debattinnlegget frå pedagogane ved Stjernereiso barnehage.

– Denne saka er uheldig

Rådmann Steinar Dalland var ikkje nøgd med måten pedagogane ved Stjerne-reiso barnehage gjekk ut i eit debattinnlegg i «Tysnes».
Publisert 07.02.2020 kl. 16.30.

– Er det uro i tilsettegruppa ved Stjernereiso? Det verkar som det er noko som skurrar når dei går samla ut i avisa. Korleis stiller administrasjonen seg til dette?

I tenesteutvalsmøtet i førre veke tok Geir Røssland (H) opp debattinnlegget frå det pedagogiske teamet i Stjernereiso barnehage, som stod på trykk i «Tysnes» tidleg i januar. I innlegget etterlyser pedagogane visjonar for korleis ein skal driva framtidsretta barnehage i kommunen, og dei stiller mellom anna spørsmål ved om det er riktig å prioritera å byggja ny barnehage på Onarheim.

• Les også: – Å byggja ny barnehage på Onarheim er å ta investeringane der det er vekst


Onarheim-debatt

Rådmann Steinar Dalland svarte på innspelet frå Røssland. Han var tydeleg lite nøgd med at pedagogane ved Stjernereiso gjekk ut i avisa på måten dei gjorde.

– Eg synest denne saka er uheldig, sa rådmannen, og utdjupa:

– Dette er ikkje i samsvar med måten me som tilsette skal opptre på i forhold til vårt etiske reglement. Alle har lov til å uttala seg offentleg, men ein skal ikkje bruka stillingstittel og rolla si i Tysnes kommune viss ein uttalar seg innanfor eigne fagområde. Då skal det koma klart fram at det er ei personleg ytring.

Rådmannen peikte vidare på at innlegget frå Stjernereiso handla om to ting. Både om forholda på Reiso, og om behovet for ny barnehage på Onarheim.

– Det som er uheldig i denne saka er at ein bruker mykje tid og ressursar på barnehagen på Onarheim. Eg meiner at kommunestyret si prioritering er rett. Onarheim er ikkje ein eigna plass å driva ein god barnehage på i dag, og det er eit samla kommunestyre som har vore tydelege på å prioritera Onarheim, sa Dalland.

I tillegg til det som handla om Onarheim, reagerte rådmannen på at Stjernereiso-pedagogane uttala seg om framtidig skulestruktur, og fronta 1-10-skule på Gjerstad.

– Dei representerer i utgangspunktet rådmannen når dei uttrykker seg på den måten, og dette er dei same folka som skal gje eit fagleg grunnlag til kommunestyret, så dei skal kunna gjera fornuftige vedtak. Då skal me vera uavhengige og politisk nøytrale, sa rådmannen.

Han fortalde vidare at dette har blitt tatt opp internt med pedagogane.


Kjend med utfordringar

Kari Lande (H) stilte spørsmål ved om administrasjonen har hatt kjennskap til utfordringane Stjernereiso-teamet peikar på.

– Me er kjend med at Stjernereiso ikkje er det optimale bygget med tanke på barnehagedrift. Men det er blitt brukt ein del midlar, både i drift og investeringar, for å gjera føresetnadane litt betre, svarte rådmannen.

Utvalsleiar Ingrid Restad (Ap) støtta rådmannen sine vurderingar av innspelet.

– Eg og synest dette er ei uheldig sak av fleire grunnar. For det fyrste fordi dei med sin fagkompetanse går så sterkt ut, og gjer foreldra usikre i forhold til situasjonen der oppe. Men det eg reagerte mest på, var det at dei fremma si eiga sak på kostnad av andre. Kommunestyret har bestemt at barnehagen på Onarheim skal byggast, kommenterte Restad.

– Det er mange tenesteområde som kunne køyrt ut meiningane sine på denne måten, men eg tenkjer at me ikkje kan ha det slik. Dette kan ikkje vera måten å setja agenda på. Det blir heilt håplaust å forhalda seg til, sa rådmannen avslutningsvis.

«Tysnes» har vore i kontakt med det pedagogiske teamet ved Stjernereiso, og dei ynskjer ikkje å kommentera saka yttarlegare.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...