VIKAR: Medan Maria Avalos-Rønneseth er i permisjon er det Irene Dalland som har teke over stillinga som kontorleiar i Tysnesfest, noko ho trivest godt med så langt.
VIKAR: Medan Maria Avalos-Rønneseth er i permisjon er det Irene Dalland som har teke over stillinga som kontorleiar i Tysnesfest, noko ho trivest godt med så langt.

– Eg har veldig lyst til å leggja ned ein innsats for festivalen

Irene Dalland skal vera kontorleiarvikar i Tysnesfest fram til festivalen er over i juli.
Publisert 08.02.2020 kl. 06.00.

– Eg begynte i november. Fyrst var det ein dag i veka, så blei det to dagar og etter kvart tre dagar. Frå januar har det vore 100 prosent stilling, fortel Irene Dalland.

Til vanleg er det Maria Avalos-Rønneseth som er tilsett som kontorleiar for Tysnesfest. No er ho i permisjon, og Irene har steppa inn som vikar.

– Eg skal vera vikar fram til 31. juli, som er datoen me ser på som avslutninga for festivalsesongen, fortel ho.


Stolt

Irene forklarar at det fyrst og fremst er to grunnar til at ho ynskte kontorleiarvikarstillinga.

– For det fyrste så ville eg ta utfordringa, men endå viktigare er det at eg har veldig lyst til å leggja ned ein innsats for festivalen. Det er på grunn av Tysnesfest at eg har enda opp og busett meg her på Tysnes, seier ho.

Og ho angrar absolutt ikkje på at ho tok denne moglegheita.

– Eg er stolt over å vera med på dette, fortel ho.


Mykje arbeid

Det som har overraska Irene etter at ho begynte i stillinga, er kor mykje som skjer på Tysnesfest-kontoret i vinterhalvåret.

– Eg blei verkeleg sjokka, seier ho.

Ho jobbar tett saman med dagleg leiar Øystein Vaage, og dei har mykje arbeid som skal løysast.

– Det er mykje administrativt. Det handlar om å følgja opp sponsorar, samarbeidspartnarar og ulike instansar, frivilligarbeid, følgja opp sosiale medium og mange søknadsprosessar, fortel Irene.

Ho oppsummerer arbeidsdagen med tre ord:

– Planlegging, planlegging og planlegging, seier ho med eit smil.

Ei av oppgåvene er å rekruttera og organisera frivillige. Der samarbeider ho med frivilligansvarleg Monica Hoff Utne. Irene oppmodar folk til ikkje å vera redde for å ta kontakt.

– Eg håpar folk vil vera like opne og imøtekomande mot meg som dei er mot Maria til vanleg. Det er alltid mogleg å ta kontakt, fortel Irene.


Har betydd mykje

Irene har vore mykje involvert i Tysnesfest tidlegare, og har eit nært og godt forhold til festivalen.

– Når eg kjem inn som vikar og ser på Tysnesfest med nye auge, så ser tydeleg kor enormt mykje festivalen har betydd for Tysnes, og kor store ringverknader det har gjeve for lokalmiljøet, fortel ho.

Og ho har trivest godt i stillinga fram til no.

– Det er heilt fantastisk å vera ein del av denne reisa, denne galskapen. Tysnesfest er velorganisert galskap, og det er styret samde om at er ei god nemning på festivalen.

Sjølv om ho også kjenner på presset stillinga ber med seg, er ho glad for at ho har tatt utfordringa.

– Eg gler meg til å gå på jobb kvar einaste dag, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...