NY LØYSING: Tysnes kommune har til no nytta ein foreldrekommunikasjonsapp, som frå hausten 2020 vil bli integrert i det heilt nye administrative systemet Visma. (Illustrasjonsfoto/Arkivfoto)
NY LØYSING: Tysnes kommune har til no nytta ein foreldrekommunikasjonsapp, som frå hausten 2020 vil bli integrert i det heilt nye administrative systemet Visma. (Illustrasjonsfoto/Arkivfoto)

Er i gang med nytt system

Tysnes kommune har nytta ein gamal del av Vigilo til foreldrekommunikasjon, og er i ferd med å gå over til eit nytt, utvida system.
Publisert 10.02.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.08.

I fjor blei det rulla ut eit nytt system for skular og barnehagar i Bergen kommune, for å effektivisera barnehageopptak, kommunikasjon med foreldre og føring av fråvær.

Vigilo fekk i september mykje merksemd etter at det blei kjent at personsensitive opplysningar i appen var tilgjengelege for folk som ikkje skulle ha denne tilgangen.


Annleis enn i Bergen

– Me nyttar kun ein funksjon i foreldreappen som går på kommunikasjon mellom foreldre og barnehage, opplyser Lena Epland Sløgedal, einingsleiar for barnehage i Tysnes kommune.

I Tysnes kommune er det styrarane sjølve som legg til foreldra i kommunikasjonsappen.

– Me har berre brukt denne foreldreappen, og ikkje hatt eit system på kommunalt nivå, forklarar Epland Sløgedal.


Frå Vigilo til Visma

Ho fortel at Tysnes kommune no har starta med eit nytt administrativt system, som skal utvida og erstatta den gamle versjonen av Vigilo, som kommunen har nytta til no.

Dette er eit system som går på kommunalt nivå, tilsvarande det nye Vigilo-systemet som blei teke i bruk i Bergen kommune i fjor. Opptaket i år er til dømes gjort i dette nye systemet.

– Frå august 2020 vil òg Visma vera den nye foreldreappen som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og skule, fortel ho.


Meir oversiktleg system

Mange foreldre i skulen nyttar denne appen i dag.

– Det er veldig oversiktleg og greitt å sjå kven som skal ha kva informasjon. Og det vert viktig at styrarar sjekkar over tilgangane på kvart enkelt barn, seier ho.

– Det vil bli eit mykje meir oversiktleg system å jobba i. Det er bra for oss som sit i administrasjonen. Og barnehagane vil framleis ha kommunikasjonskanalen gjennom Visma-appen, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...