NY EIGAR: Tysnes Næringspark AS, med Kurt Arne Tyse som styreleiar, har selt industriområdet på Heningen til tysværfirmaet Multi Bolig- og Hytteutvikling. Den langsiktige leigeavtalen med Optimera vil ikkje bli påverka av salet.
NY EIGAR: Tysnes Næringspark AS, med Kurt Arne Tyse som styreleiar, har selt industriområdet på Heningen til tysværfirmaet Multi Bolig- og Hytteutvikling. Den langsiktige leigeavtalen med Optimera vil ikkje bli påverka av salet.

Industrianlegget på Heningen selt for 17 millionar

Tysnes Næringspark AS har selt industrianlegget på Heningen i Uggdal til Multi Bolig- og Hytteutvikling AS for 17 millionar kroner.
Publisert 11.02.2020 kl. 06.00.

– Salet vil ikkje ha noko å seia for Tysnes-samfunnet. Selskapet har langsiktig leigeavtale med Optimera. Optimera vil framleis bli verande på Tysnes. Det er over ti år att av leigeavtalen, seier styreleiar i Tysnes Næringspark, Kurt Arne Tyse.


Ynskte å selja

Ifølgje Tyse handlar salet om ei finansiell sak.

– Me ynskte å selja, og me fekk eit greitt bod på eigedomen, seier Tyse.

Tyse eig 33 prosent av Tysnes Næringspark AS gjennom selskapa sine i Frontagruppen på Stord der han er konsernleiar. Ove Simonsen og Rune Runestad eig gjennom sine selskap 33 prosent kvar i Tysnes Næringspark AS.

Tyse stadfestar at industrianlegget på Heningen er selt for 17 millionar kroner til Multi Bolig- og Hytteutvikling AS.

– Frontagruppen har selt mange eigedomar det siste året. Me satsar ikkje på å vera langsiktige eigarar, seier konsernsjefen.


Frå Tysvær

Kjøparen av industrianlegget på Heningen, Multi Bolig- og Hytteutvikling, har hovudkontor i Aksdal næringspark i Tysvær kommune.

– Dei som driv Multi Vedlikehold Drift AS er store på eigedom. Frontagruppen har selt både Biltema-bygget og Br. Dahl-bygget på Heiane på Stord til dei same eigarane, fortel Tyse.

Salet av industrianlegget på Heningen innber at Frontagruppen har selt seg heilt ut frå Tysnes.

– Ja, det stemmer, seier Tyse.

Han stadfestar at selskapet tidlegare har vore i samtalar med Asbjørn Myklestad i samband med utbygging av det nye bustadområdet i Uggdal.

– No er me ute av einebustadmarknaden. Me har selt det selskapet som dreiv i den nisjen og har ikkje planar på det feltet. No satsar me berre på næringsområde, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.