NY FERJE: Det gjekk greitt å få montasjen om jåttseglarane på plass i M/F «Kommandøren». Frå venstre: Bjørn Helge Epland, John Johnsen og Kjell A. Lunde. (Foto: Venelaget)
NY FERJE: Det gjekk greitt å få montasjen om jåttseglarane på plass i M/F «Kommandøren». Frå venstre: Bjørn Helge Epland, John Johnsen og Kjell A. Lunde. (Foto: Venelaget)

Ny salong for jåttseglarane

No er montasjen om jåttseglarane på plass i salongen til M/F «Kommandøren».
Publisert 12.02.2020 kl. 06.00.

Like før «gamleferja» M/F «Selbjørnsfjord» avslutta turane sine over Bjørnefjorden, vart montasjen teken ned og mellombels lagra i Tysnesfest sitt lager i Våge.

– Det var ikkje aktuelt at jåttseglarane skulle fylgja med ferja til heilt andre ferjesamband langs kysten. Det er her dei høyrer heime, skriv Venelaget for jåttseglarane til «Tysnes».

Nyleg gjorde medlemar i Venelaget jobben med å plassera montasjen på veggene i salongen til M/F «Kommandøren», ei oppgåve som gjekk fint.

– Me har møtt velvilje frå Fjord 1 under prosessen, og mannskapet på ferja har vore positive og hjelpsame på alle måtar. Etter utført arbeid vart det til og med spandert sveler og kaffi på dugnadsgjengen. Takk!

I salongen på M/F «Selbjørnsfjord» var heile montasjen samla på éin og same vegg. Ein slik samlevegg er det ikkje i M/F «Kommandøren», så no er montasjen fordelt på tre vegger.

– Under arbeidet med monteringa var det fleire av passasjerane som gav uttrykk for at dei er glade for at jåttseglarane framleis kan vera med på turane mellom Våge og Halhjem. Dei nemnde elles at dette er eit kapittel i Tysnes si nyare soge som er både viktig, sjeldan i nasjonal samanheng og noko tysnesingane er stolte over, sluttar Venelaget.


Siste saker Gå til framsida