REKORDÅR: 2019 blei nytt rekordår for banken. No innstiller styret på ti prosent utbyte på eigenkapitalbevisa.
REKORDÅR: 2019 blei nytt rekordår for banken. No innstiller styret på ti prosent utbyte på eigenkapitalbevisa.

Nytt rekordår for banken

2019 blei eit nytt rekordår for Tysnes Sparebank. Resultat før skatt enda på 36 millionar kroner.
Publisert 13.02.2020 kl. 14.50.

Resultatet er fem millionar kroner betre enn for 2018.

– Banken er godt nøgd med den gode utviklinga, skriv banksjef Dag Sandstå i ei pressemelding.

I den same pressemeldinga skriv han at Tysnes Sparebank har auka marknadsandelen i Sunnhordlandsregionen dei siste åra, og at banken no har om lag ti prosent av marknadsandel. Det er ei dobling frå 2015 til utgangen av 2019.

– Ein god kontorstruktur der banken er representert med lokalkjende medarbeidarar som kjenner tilhøva legg grunnlaget for den kundetilstrøyminga som banken har hatt dei siste åra, skriv Sandstå.

I 2019 har banken hatt ein utlånsvekst på om lag ti prosent, og ein auke i innskot på om lag fire prosent.

Forstandarskapet i Tysnes Sparebank skal godkjenna rekneskapen i møte 26. mars. Då skal dei også ta stilling til utbyte på eigenkapitalbevisa. Bankstyret har innstilt på ti prosent utbyte.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...