INVITERER ALLE KULTURINTERESSERTE: Jan Spjeldnæs frå Tysnes er leiar i interimstyret i Sunnhordland Amatørkulturråd. Dei inviterer til ope kulturmøte laurdag om bord i MS «Sunnhordland». (Arkivfoto)
INVITERER ALLE KULTURINTERESSERTE: Jan Spjeldnæs frå Tysnes er leiar i interimstyret i Sunnhordland Amatørkulturråd. Dei inviterer til ope kulturmøte laurdag om bord i MS «Sunnhordland». (Arkivfoto)

Vil samla kulturlivet

Sunnhordland Amatørkulturråd inviterer til ope medlems- og årsmøte om bord i veteranskipet MS «Sunnhordland» på laurdag.
Publisert 13.02.2020 kl. 13.50. Oppdatert kl. 14.00.

– Alle som driv med frivillig og amatørbasert kulturaktivitet, til dømes kor, korps, teater, husflid, kulturhistorie eller andre sjangrar, er hjarteleg velkomne til det første medlemsmøtet vårt, seier interimstyreleiar Jan Spjældnes i ei pressemelding.

Sunnhordland Amatørkulturråd har så langt 38 medlemmar, og er oppretta for å framsnakka lokalkulturen i dei åtte samarbeidskommunane i Sunnhordland. Med det skal kulturrådet fungera som eit felles talerøyr for lag og organisasjonar innan kulturlivet.

– Rådet skal arbeida for å utvikla gode rammevilkår, for eksempel øvingslokale og offentlege tilskotsordningar, og skal vera tett på kommunane i kultursaker, seier Spjeldnæs.

Han ønskjer at heile regionen blir inkludert.

– Det rimer med tankegangen om at Sunnhordland har potensiale til å samarbeida som ein attraktiv region. Og kulturlivet er ein viktig faktor for at folk skal trivast og kunna ha eit rikt og variert kulturtilbod, fortel han.


Mindre fragmentering

I den regionale kulturplanen for Vestland fylkeskommune er det eit mål om å oppretta amatør-kulturråd i kommunar eller regionar etter idrettsråda sin modell.

– Idrettsråda gjer eit godt arbeid i kommunane og får mykje til for idretten. Kulturlivet har vore meir fragmentert og har ikkje hatt tradisjon for å samarbeida gjennom eit felles råd, seier han.

– Me har òg planar om medlemsmøte der me vil ta opp ulike tema som me veit at mange lag og organisasjonar har utfordringar med, til dømes rekruttering av nye medlemmar, skriva søknader, og å vera ein arena der ein kan utveksla erfaringar, forklarar Spjeldnæs.


For alle kulturinteresserte

På møtet vil det bli orientert om kulturrådet, og fylkespolitikar Sigbjørn Framnes vil snakka om kvifor det kan vera viktig at amatørkulturen finn saman i eit amatørkulturråd. I tillegg blir det eit minikurs i rekruttering av nye medlemmar. Etter møtet arrangerer rådet sitt første ordinære årsmøte.

– Møtet er gratis og ope for alle kulturinteresserte, og vil finna stad om bord i MS «Sunnhordland» som ligg til kai i Leirvik laurdag 15. februar, opplyser Spjeldnæs.

Meir om Sunnhordland amatørkulturråd kan du lesa på www.sunnkultur.no.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...