Grunneigar kritiserer Fjord1

Grunneigar Tore Andersland reagerer på at Fjord1 tok seg til rette på kaieigedom i Våge under montering av ladetårn.
Publisert 13.02.2020 kl. 13.13. Oppdatert kl. 13.15.

Sist veke kom både fortøyingsautomat og ladetårn på plass på ferjekaien i Våge. Fortøyingsautomaten var på plass tidleg ettermiddag sist onsdag, som ein kunne lesa om på www.tysnesbladet.no same dagen. Seinare om ettermiddagen blei ladetårnet heist på plass.

Tore Andersland er grunneigar i området som hovudaksjonær i selskapet Nordnes Eigedom AS, som eig naboeigedomen til ladetårnet og bygget der Frisøren på Tysnes held til.Andersland reagerer på at Fjord1 tok seg til rette på deira eigedom til rigg og lager i samband med arbeidet med ladetårnet og fortøyingsautomaten. – Dei har teke seg til rette på annan manns eigedom utan å spørja, seier han.– Eg kunne sagt mykje om Fjord1 sin framgangsmåte i heile saka, både når det gjeld tårnet og ikkje minst bygget som dei prøver å få aksept for utan å ta omsyn til andre prosjekt i området, seier Andersland, og viser til føresegnene i reguleringsplanen.

Nils Kristian Berge er prosjektdirektør i Fjord1. Han er ikkje samd i at Fjord1 tok seg til rette på naboeigedomen, men han stadfestar at naboeigedomen blei brukt då dei store heisekranane skulle heisa på plass fortøyingsautomat og ladetårn.– Der gjorde me ein feil og det har me beklaga, seier Berge.

Han forklarar at Fjord1 sin byggjeleiar tok kontakt med leigetakarane i bygget på naboeigedomen. Han tenkte nok ikkje at dei berre var leigetakarar og ikkje rettmessig eigar. Me har hatt ein dialog i etterkant og sagt oss leie for det. Det var ei misforståing, seier Berge.

Berge vil ikkje kommentera Andersland si utsegn om Fjord1 sin framgangsmåte, men kjem med ein kort generell kommentar.

– Alle har rett til å ha si meining om prosessen. Det skal me ha respekt for. Me har følgt krava i søknadsprosessen og plassert bygget innanfor gjeldande krav til avstand til naboeigedom og har ikkje søkt om dispensasjon på dette. Saka ligg no hos Fylkesmannen etter å ha blitt handsama fire gonger i utval for landbruk/teknisk på Tysnes, seier Berge.

Han håpar på ei snarleg avgjerd.


KLARGJERING: Presenningen blir fjerna frå ladetårnet. Arbeidarane gjer alt klart for å heisa tårnet på plass.
KLARGJERING: Presenningen blir fjerna frå ladetårnet. Arbeidarane gjer alt klart for å heisa tårnet på plass.
VELLUKKA HEISOPERASJON: Det var ein stor og tung operasjon å heisa ladetårnet på plass. Tårnet veg 16 tonn. Her kjem det på plass på kaikanten.
VELLUKKA HEISOPERASJON: Det var ein stor og tung operasjon å heisa ladetårnet på plass. Tårnet veg 16 tonn. Her kjem det på plass på kaikanten.

Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...