TEMAAVIS: I vår 44 sider store ungdoms- og utdanningsavis vil du finna mykje godt lesestoff.
TEMAAVIS: I vår 44 sider store ungdoms- og utdanningsavis vil du finna mykje godt lesestoff.

Leiar: Spennande framtid for unge tysnesingar

Publisert 13.02.2020 kl. 12.10.

Søknadsfristen for vidaregåande skular og høgare utdanning nærmar seg. Unge tysnesingar står framfor eit viktig vegval når dei skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen.

Gode råd frå andre som er komne vidare i utdanninga eller er komne i arbeid, kan vera nyttig før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.

I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spennande jobbar, og om ei rekkje ulike utdanningsvegar for å nå ei fagutdanning eller eit konkret yrke som ein kan tenkja seg. Me kan studera annonsar frå ei rekkje vidaregåande skular som tilbyr ulik utdanning, som absolutt bør vera interessant for dei unge frå Tysnes som no skal ta dette viktige valet om framtida si. Me kan også studera annonsar frå mange ulike bedrifter, lokale bedrifter eller bedrifter som det er råd å pendla til om ein bur på Tysnes. Dei tilbyr mange typar jobbar, som kan vera viktige innspel for lokal ungdom som vonleg ser føre seg ei framtid i Tysnes.

Me kan og lesa om unge som er komne ut i arbeidslivet, og om korleis dei har utdanna seg til ulike yrke. Ruben Kvamsdal fortel om vegen sin for å bli bussjåfør på Tysnes, som han trivst svært godt med. Idar Ebbesvik trivst aller best bak spakane i ein gravemaskin. Han fortel om korleis ein kan bli anleggsmaskinførar. Tilflyttar Marius Bjørnholm fortel om korleis han hamna som byggingeniør på Tysnes, medan Sindre Økland har valt å pendla til Bergen. Begge har teke vidareutdanning etter fyrst å ha teke fagbrev som tømrarar.

I den store fabrikkbygningen på Heningen er det for tida 20 personar i arbeid. Ungdom eller andre som ynskjer seg ei framtid med trearbeid, vil her ha eit lokalt tilbod.

Oppdrettsnæringa tilbyr mange og varierte arbeidsplassar i Tysnes. I avisa i dag kan me lesa om Renathe Hagen-Lunde som er 24 år og lokalitetsansvarleg på eit matfiskanlegg.

Me kan og lesa om dei to jentene Rhine Storetvedt og Benedikte Heimli Hovland som satstar utradisjonelt; Rhine som er i gang på elektro og Benedikte som vil gå for bilmekanikk.

Ida Kleppe satsar meir tradisjonelt, og er i full gang med å bli sjukepleiar, ei utdanning som bør kunna gje ein sikker jobb i Tysnes.

Me trur at det viktigaste bør vera at ein vel ei utdanning som ein trur ein vil trivast med. Lukke til!

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye...