TEMAAVIS: I vår 44 sider store ungdoms- og utdanningsavis vil du finna mykje godt lesestoff.
TEMAAVIS: I vår 44 sider store ungdoms- og utdanningsavis vil du finna mykje godt lesestoff.

Leiar: Spennande framtid for unge tysnesingar

Publisert 13.02.2020 kl. 12.10.

Søknadsfristen for vidaregåande skular og høgare utdanning nærmar seg. Unge tysnesingar står framfor eit viktig vegval når dei skal velja utdanning vidare etter ungdomsskulen.

Gode råd frå andre som er komne vidare i utdanninga eller er komne i arbeid, kan vera nyttig før ein tek det endelege valet om kva skule ein skal søkja på.

I «Tysnes» i dag kan me lesa om mange spennande jobbar, og om ei rekkje ulike utdanningsvegar for å nå ei fagutdanning eller eit konkret yrke som ein kan tenkja seg. Me kan studera annonsar frå ei rekkje vidaregåande skular som tilbyr ulik utdanning, som absolutt bør vera interessant for dei unge frå Tysnes som no skal ta dette viktige valet om framtida si. Me kan også studera annonsar frå mange ulike bedrifter, lokale bedrifter eller bedrifter som det er råd å pendla til om ein bur på Tysnes. Dei tilbyr mange typar jobbar, som kan vera viktige innspel for lokal ungdom som vonleg ser føre seg ei framtid i Tysnes.

Me kan og lesa om unge som er komne ut i arbeidslivet, og om korleis dei har utdanna seg til ulike yrke. Ruben Kvamsdal fortel om vegen sin for å bli bussjåfør på Tysnes, som han trivst svært godt med. Idar Ebbesvik trivst aller best bak spakane i ein gravemaskin. Han fortel om korleis ein kan bli anleggsmaskinførar. Tilflyttar Marius Bjørnholm fortel om korleis han hamna som byggingeniør på Tysnes, medan Sindre Økland har valt å pendla til Bergen. Begge har teke vidareutdanning etter fyrst å ha teke fagbrev som tømrarar.

I den store fabrikkbygningen på Heningen er det for tida 20 personar i arbeid. Ungdom eller andre som ynskjer seg ei framtid med trearbeid, vil her ha eit lokalt tilbod.

Oppdrettsnæringa tilbyr mange og varierte arbeidsplassar i Tysnes. I avisa i dag kan me lesa om Renathe Hagen-Lunde som er 24 år og lokalitetsansvarleg på eit matfiskanlegg.

Me kan og lesa om dei to jentene Rhine Storetvedt og Benedikte Heimli Hovland som satstar utradisjonelt; Rhine som er i gang på elektro og Benedikte som vil gå for bilmekanikk.

Ida Kleppe satsar meir tradisjonelt, og er i full gang med å bli sjukepleiar, ei utdanning som bør kunna gje ein sikker jobb i Tysnes.

Me trur at det viktigaste bør vera at ein vel ei utdanning som ein trur ein vil trivast med. Lukke til!

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.