NYTT KOMMUNEVÅPEN: Kommunestyret gjekk sist torsdag inn for å endra kommunevåpenet, og få inn det opphavelege Onarheimsseglet som motiv.
NYTT KOMMUNEVÅPEN: Kommunestyret gjekk sist torsdag inn for å endra kommunevåpenet, og få inn det opphavelege Onarheimsseglet som motiv.

Sender kommunevåpenet ut på høyring

Publisert 14.02.2020 kl. 12.00.

Førre torsdag skulle kommunestyret ta opp saka om godkjenning av nytt kommunevåpen for Tysnes kommune. Formannskapet hadde i forvegen samrøystes innstilt på å byta ut det eksisterande motivet i kommunevåpenet med det opphavelege Onarheimsseglet, tilsvarande det motivet Hordaland fylkeskommune har brukt.

Også politikarane i kommunestyret stilte seg utelukkande positive, og gjekk samrøystes inn for det nye forslaget.

Saka skal no ut på open høyring, før ei endeleg godkjenning kjem i kommunestyremøtet i mai.

– No blir saka sendt ut, slik at folk kan få kommentera kva ein meiner og synest om dette. Samtidig skal me sjekka opp om det er andre som har patent på motivet, noko som er lite sannsynleg, og sjekka om det kan forvekslast med eit riksvåpen, noko det nok heller ikkje kan, sa ordførar Kåre Martin Kleppe då saka blei vedtatt.


Siste saker Gå til framsida