OPEN DAG: Det var med skrekkblanda fryd at veterinær Kristin S. Gjerde med kollegaer kunne ønskja tysnesingane offisielt velkomne til nye lokale måndag. F.v. veterinærane Irene Borge og Martin Aarseth, ordførar Kåre Martin Kleppe, veterinær Gjerde og kunde Åse Lillian Espevik.
OPEN DAG: Det var med skrekkblanda fryd at veterinær Kristin S. Gjerde med kollegaer kunne ønskja tysnesingane offisielt velkomne til nye lokale måndag. F.v. veterinærane Irene Borge og Martin Aarseth, ordførar Kåre Martin Kleppe, veterinær Gjerde og kunde Åse Lillian Espevik.

Open dag i nye lokale

– Skrekkblanda fryd, seier veterinær Kristin S. Gjerde.
Publisert 18.02.2020 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.04.

Måndag skipa ho og kollegaene Irene Borge og Martin Aarseth til open dag på det splitter nye veterinærkontoret i Uggdal, som ligg i 2. etasje i det gamle bankbygget.

Dei har pussa opp lokalet sidan i fjor haust, og har teke imot pasientar sidan nyttår. Åse Lillian Espevik vart den første offisielle kunden.

– Det er kjekt å sjå korleis det er blitt, seier Espevik.


Styrkt tilbod

Ho var hovudsakleg innom for å sjå dei nye lokala, men tok ein helsesjekk på hunden i same slengen.

– Eg synest det er veldig fint her, smiler ho.

– Og det er heilt fantastisk at dei har fått røntgenmaskin. Då slepp me å reisa av øya, med desse dyre ferjeprisane, seier ho.

– At ein kan få røntgen og det som trengst her, gir ein ekstra tryggleik, meiner ho.


Spenning

Men det er ikkje langt mellom Espevik sin glede og Gjerde sin skrekk.

– Skrekken er at me ikkje vil klara å møta forventningane. Tenk om eg må avvisa folk fordi eg er på vakt i ytre gokk når nokon ringjer, seier ho.

Ho er òg bekymra for om etterspurnaden vil vera stor nok til at dei kan klara å møta kostnadane med å halda smådyrpraksisen open.

– Fryden med dette er at me lenge har ønskt oss eit profesjonelt kontor, med høve til vidare utreiing, smiler ho.


Gladnyheit

Lab til blodanalyse og røntgenapparat er blant det nye som er på plass, takk vere midlar frå fylket. Førebels skal kontoret vera ope måndagar og tysdagar.

Ordførar Kåre Martin Kleppe vitja òg veterinærkontoret på opningsdagen. Han vonar at dei vil klara å opparbeida eit stort nok kundegrunnlag til at ting går rundt, og at dei vil få til ei ønskt tredelt vaktordning.

– Det er veldig kjekt at dei har starta opp her, og det var ei gladnyheit at dei no er på plass i nye lokale, seier han.


OFFISIELT: Ordførar Kåre Martin Kleppe fekk æra av å spretta kaka på den store dagen.
OFFISIELT: Ordførar Kåre Martin Kleppe fekk æra av å spretta kaka på den store dagen.
FØRSTE «KUNDE»: Åse Lillian Espevik tok turen innom med «Cody», og kombinerte besøket med ein liten helsesjekk på hunden.
FØRSTE «KUNDE»: Åse Lillian Espevik tok turen innom med «Cody», og kombinerte besøket med ein liten helsesjekk på hunden.

Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...