KØYRER GRAVEMASKIN I FUSA: Idar Ebbesvik pendlar frå Eversvika til ein stor gravemaskinjobb i Strandvik i Fusa. I konkurranse med andre firma har Runes Maskin AS sikra seg arbeidet med den nye miljøparken. (Foto: Tine Tuft Soltveit)
KØYRER GRAVEMASKIN I FUSA: Idar Ebbesvik pendlar frå Eversvika til ein stor gravemaskinjobb i Strandvik i Fusa. I konkurranse med andre firma har Runes Maskin AS sikra seg arbeidet med den nye miljøparken. (Foto: Tine Tuft Soltveit)

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.
Publisert 18.02.2020 kl. 06.00.

– Då er eg klar til å ta fagbrev, forklarar den unge tysnesingen, som er fødd og oppvaksen ved Eversvika ved Bårdsund.

Han starta utdanningsløpet sitt på Os yrkesskule etter at han var ferdig med ungdomsskulen. Etter to år med teori på bygg- og anleggsteknikk fekk han læreplass hos Runes Maskin AS.

– Det er eit mål hos oss at me til ei kvar tid skal ha ein lærling i bedrifta, seier dagleg leiar Rune Hillesvik i Runes Maskin AS.

For tida har dei to lærlingar i staben som tel åtte-ni personar.


Bestemte seg tidleg

Idar Ebbesvik angrar ikkje på yrkesvalet. Han trivst godt med å køyra gravemaskin. Å bli anleggsmaskinførar bestemte han seg i grunnen tidleg for.

– Det er kjekt å køyra gravemaskin, og eg trivst godt med å ha ein arbeidsplass på Tysnes, fortel han.

Når han er ferdig med læretida til sommaren, ventar fast jobb hos Runes Maskin.

– Dei som er lærlingar hos oss plar få tilbod om fast jobb etterpå, og dei fleste takkar ja til det, seier Rune Hillesvik.

Læretida tek normalt til med å vera handmenn. Etter kvart får dei prøva seg både med hjullastar og gravemaskin. Nivellering og stikking er også oppgåver som lærlingane får jobba med.

– Å køyra gravemaskin er det mest utfordrande, seier Hillesvik.


Parkanlegg i Fusa

Idar Ebbesvik er for tida i full sving med arbeidet på Strandvik Bygdepark i Fusa, eit stort prosjekt som omfattar ein miljøpark i samarbeid med kommunen. Området er i nærleiken av Joker-butikken i Strandvik.

– Det er ein relativt stor jobb for oss til nærare to millionar kroner som me har vunne i konkurranse med andre, fortel Rune Hillesvik.

Arbeidet omfattar omlegging av vatn og avløp, flytting av Vikaelva og å laga ein ny mur langs eine sida av elveleiet. I tillegg kjem eit over to hundre meter kvadratmeter stort fundament til eit betongdekke som skal vera skeisebane om vinteren, om sommaren skal det vera fontene, leikeplass og pentanquebane.


Har arbeid til alle

Vinteren er normalt den tida på året då det er minst aktivitet i anleggsbransjen.

– For vår del har det vore mest mindre jobbar i seinare tid, som til dømes hustomter, seier Rune Hillesvik.

Verksemda har likevel hatt bra med arbeid og jobb til alle. Utover våren reknar han med at det vil ta seg opp.

– Våren er normalt ei oppgangstid. I tillegg reknar me på nokre jobbar utanom Tysnes, på Stord og i Sveio.

Hillesvik ser ljost på framtida, og oppfordrar ungdom til å satsa på anleggsbransjen.

– Det trengst folk til å jobba i denne bransjen også, seier han.

Han røper at firmaet så langt ikkje har lova vekk ny læreplass til hausten.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...