VALDE UTRADISJONELT: – Det er nok mange som ikkje vel yrkesfag fordi dei ikkje vil skilja seg ut, seier Rhine Storetvedt (17), elektroelev ved Stord vidaregåande.
VALDE UTRADISJONELT: – Det er nok mange som ikkje vel yrkesfag fordi dei ikkje vil skilja seg ut, seier Rhine Storetvedt (17), elektroelev ved Stord vidaregåande.

Rhine (17) drøymer om å jobba på ubåt

Rhine Storetvedt flytta på hybel i haust og går på elektro på Stord vidaregåande. Arbeidsveka i 10. klasse og ein prat med tanta peika ut kursen vidare
Publisert 18.02.2020 kl. 12.00.

– Det er veldig gøy! Eg trivst godt, seier Rhine Storetvedt.

17-åringen frå Gjersvik er éi av to jenter i klassen, og kjente ingen i klassen då ho starta.

– No er me ein stor venegjeng.


Kjendest ikkje rett

Men at ho skulle velja yrkesfag og elektro var ikkje sjølvsagt.

– Far min snakka om at det kunne vera noko for meg å ta elektro. Men eg nekta.

– Kvifor det?

– Det føltest rart og ikkje rett at eg skulle gå på yrkesfag.

Men arbeidsveka i 10. klasse skulle endra på det. Då fekk ho jobb hos elektrikarfirmaet Tiko i Våge. Det var ei kjekk veke.

– No trivst eg veldig godt, og det kjennest heilt rett, smiler Rhine Storetvedt.

Miljøet i klassen er veldig bra, synest ho.

– Eg lærer mykje og lærarane er veldig flinke.


– Føler meg meir vaksen

I haust flytta ho på hybel i eit hybelhus på Stord. Først fekk ho ikkje lov til å flytta av foreldra, men så forandra dei meining ein månad før ho skulle byrja på skulen.

– Det fungerer veldig greitt å bu på hybel, seier ho.

Ho kjente to andre frå Tysnes som flytta til Stord, men ingen frå Stord.

– Eg blei fort godt kjent, for dei tok meg veldig godt imot.

– Det var jo litt skummelt sjølvsagt å begynna i ein ny klasse, og så er det ingen du kjenner og berre éi jente og 30 gutar der. Då blir det litt sånn: Oi, eg kjenner ingen. Men så gjekk det eit par dagar og då hadde me det gøy ilag.

På fritida er ho med venner. Ho er blitt veldig godt kjent med den andre jenta i klassen.

Det er òg mykje å gjera når du bur åleine. Mat må lagast og husarbeid tar òg tid.

– Korleis var overgangen?

– Det fall seg eigentleg ganske naturleg.

– Har du heimlengt?

– Eg hadde det litt i starten, men no føler eg at det er litt deilig å vera sjølvstendig. Eg føler meg meir vaksen når eg bur åleine og har kontroll på alt sjølv.


Trivst i by

Avstanden mellom Tysnes og Stord er ikkje lang, og ho er heime nesten kvar helg. Der har ho jobb på Mandelhuset innimellom. Men ho har ikkje planar om å flytta tilbake for å bu på Tysnes etter utdanninga.

– Det er litt for lite folk og litt for lite by for meg. Eg tenkjer å anten bli verande på Stord, eller å flytta til Bergen. Eg trivst best med naboar.

– Kva er det som gjer at du vil bu i ein by?

– Eg veit ikkje heilt. Eg berre trivst godt i by.

Men ho synest det er flott å vera frå Tysnes og vera heime om sommaren.


Modig

Musikken har vore ein stor del av livet til Rhine Storetvedt. Ho kan spela piano, diverse korpsinstrument, gitar, ukulele, trommer og blokkfløyte.

– Eg spelte i korps i nesten ti år. Så eg fekk musikken inn den vegen. Og så fekk me piano heime. Trommer og gitar lærte eg på ungdomsskulen, og ukulele har eg lært meg sjølv, fortel ho.

– Er det noko anna musikken har gjeve deg enn å læra instrument?

– Det har vore å spela i lag, og dela noko med andre – og gjera kvarandre gode.

Rhine skildrar seg sjølv som omgjengeleg, og har blitt godt vant med å opptre og snakka framfor for publikum.

– Det er ikkje noko problem. Eg er ikkje så sjenert.

– Har det at du ikkje er så sjenert gjort det lettare å velja yrkesfag og elektro?

– Eg var meir sjenert før. Eg veit ikkje kva tid eg slutta å vera redd for å snakka. Men eg trur det har noko å seia, ja. Det er nok mange som ikkje vel det fordi dei ikkje tør, og fordi dei ikkje vil skilja seg ut.

– Har du nokon råd til andre som er meir forsiktige?

– Det er kanskje litt flaut og annleis akkurat der og då, men med ein gong du kjem inn i miljøet så kjennest det heilt naturleg. Eg var jo veldig redd eg òg, men med ein gong du kjem inn i klassen, så kjennest det heilt naturleg og rett viss det er det du interesserer deg for.


Ubåt

Rhine Storetvedt er medlem i ungdomsrådet i Tysnes, og interessert i politikk og engasjert i verda rundt seg.

Miljø er ei viktig sak for ho. Som elektrikar kan ho tenkja seg å vera med på elektrifiseringa og det grøne skiftet.

– Eg ser at alt har som har med elektro å gjera vil det vera behov for i framtida. Det er ikkje ein jobb som vil døy ut.

Draumejobben er jobb på ubåt.

– Tanta mi er elektrikar på ubåt i Forsvaret. Det er noko eg kan tenkja meg, seier ho.

For å få jobb på Haakonsvern i ubåt kan ho velja elenergi eller skipselektronikk til hausten.

– Vil du takla det å bli med ubåten 200 meter under sjøen i fleire veker?

– Ja, eg trur det. No skal eg ut i praksis i juni. Då skal eg prøva å få meg plass der og sjå korleis det er. Forhåpentlegvis så blir det bra og så håpar eg at eg kan få meg jobb der i framtida.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...