HØGST AKTUELT: Maria Andronikidu (15) og Anna Haaland Haugsgjerd (14) syntest det var interessant og relevant å få økonomiske tips i skuletida.
HØGST AKTUELT: Maria Andronikidu (15) og Anna Haaland Haugsgjerd (14) syntest det var interessant og relevant å få økonomiske tips i skuletida.

9. klasse fekk besøk av banken

– Me synest det er gøy at me får så relevant undervising, seier Anna (14).
Publisert 20.02.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.00.

Fredag fekk 9. klassetrinnet besøk av Elise K. Lande og Stine Aasheim i Tysnes Sparebank. Dei snakka om renter, sparing, lån og personleg økonomi.

Anna Haaland Haugsgjerd og Maria Andronikidu var blant elevane som høyrde på, og dei var godt nøgde med informasjonen dei fekk.

– Me lærte om renter, om korleis ein skal halda oversikta på økonomien, og korleis me best klarer oss i dagleglivet, fortel Anna.

– Til dømes lærte me korleis me skal investera på ein god, lønsam måte, fortel ho. – Og om kva som er smartast å gjera om du til dømes skal ha bustadlån, legg Maria til.


Betre rusta

Dei synest det er aktuelt og viktig for ungdommar i deira alder å læra om økonomi og sparing.

– Me er i ein alder der nokre av oss snart skal flytta på hybel og sånn, så me må jo byrja å læra oss å spara, meiner Anna.

Denne veka skal klassen laga ein nedbetalingsplan i matematikk-timane.

– Der har me om renter og lån, så me får litt meir dreisen på dette, seier Maria.


Fekk gode svar

Då det blei tid for spørsmål, var Anna ei av dei som engasjerte seg. Ho spurde om det er slik at ein må overta eventuelle lån etter foreldra viss dei døyr, som ikkje er nedbetalt.

– Fekk du eit godt svar?

– Ja, det synest eg. Anten overtek ein alt som det aktuelle lånet står for, til dømes hus, eller ein kan velja å selja det. Pengane du då får for huset blir betalt til lån, fortel ho.

– Har de sparemål?

– Eg har litt lyst til å spara til språkreise, kanskje til Sør-England, avsluttar Anna.


ØKONOMIUNDERVISING: Det er ikkje kvar dag lærarar blir bytte ut med bankfolk i ein mattetime, men her var Stine Aasheim og Elise K. Lande i Tysnes Sparebank på besøk i 9. klasse for å snakka om sparing, lån, renter og personleg økonomi.
ØKONOMIUNDERVISING: Det er ikkje kvar dag lærarar blir bytte ut med bankfolk i ein mattetime, men her var Stine Aasheim og Elise K. Lande i Tysnes Sparebank på besøk i 9. klasse for å snakka om sparing, lån, renter og personleg økonomi.
ENGASJERT: Anna Haaland Haugsgjerd stilte spørsmål om overtaking av lån og dødsbu.
ENGASJERT: Anna Haaland Haugsgjerd stilte spørsmål om overtaking av lån og dødsbu.
GULROT: Etter undervisingstimen med Tysnes Sparebank fekk alle kvar sin bankkort-haldar til smarttelefon.
GULROT: Etter undervisingstimen med Tysnes Sparebank fekk alle kvar sin bankkort-haldar til smarttelefon.

Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...