FJERNSTYRING: Erling Aarvik Borgen i Njord Aqua AS jobbar med å modernisera inspeksjon på matfiskanlegg. Dei har fått støtte frå kraftlaget til å gjennomføra ideen.
FJERNSTYRING: Erling Aarvik Borgen i Njord Aqua AS jobbar med å modernisera inspeksjon på matfiskanlegg. Dei har fått støtte frå kraftlaget til å gjennomføra ideen.

Vil fjernstyra inspeksjon, så du slepp å frysa

Njord Aqua AS vil modernisera den tradisjonelle måten å utføra inspeksjon på matfiskanlegg.
Publisert 19.02.2020 kl. 12.00. Oppdatert kl. 12.38.

Dei har, som Vaage Innovation, fått 50.000 i støtte frå Tysnes Kraftlag til prosjektet sitt.

– Me vil vidareutvikla standardmåten å driva inspeksjon på. Me vil fjernstyra systema, slik at du ikkje lenger treng å forflytta deg med båt, men kan kopla deg på utstyret frå land, seier dagleg leiar Erling Aarvik Borgen.

Han har utvikla ideen i lag med Trond Bakkane, som har ansvar for det tekniske. Aarvik Borgen vil òg få ansvar for det tekniske og operasjonelle frå 1. mars, når ny medeigar går inn som dagleg leiar.

– Me har leikt med ideen ei god stund, men me mangla kapital til å gjennomføra den. Så fekk me inn ny eigar, som investerte pengar i ideen.


Fullfinansiert

Dei har søkt Innovasjon Norge og Tysnes Kraftlag om støtte, og kunne gå i gang med prosjektet då finansieringa kom i orden.

– Per no er me fullfinansiert. Finansieringa frå Innovasjon Norge fekk me på plass i løpet av hausten, og pengane frå kraftlaget kom i desember.

Dei fekk 750.000 kroner frå Innovasjon Norge, som er retta mot den tekniske delen av prosjektet.

– Midlane frå kraftlaget gjer at me får på plass det som går i retning av marknadsføring og nettside-profilering, opplyser Aarvik Borgen.


Forenkla kvardag

Målgruppa er i hovudsak havbruksnæringa.

– Prosjektet rettar seg mot alle som har behov for å få utført inspeksjon under vatn i ein eller annan utstrekning. Ideen er relativt unik. Det blir gjort i stor skala i Nordsjøen, men innaskjers er me blant dei første som går for denne type løysing, seier Aarvik Borgen.

– I praksis vil ideen og tanken forhåpentlegvis gjera det lettare for kundane våre å ha oversikt over det som går føre seg under vatn, i tillegg til at dei kan få redusert risiko, og ein enklare og meir kostnadseffektiv kvardag.


Ferdig til sommaren

I første omgang er ideen tiltenkt ein nasjonal kundebase.

– Me køyrer eit pilotprosjekt med ein kunde i Hardanger, og når det er ferdig vil me byrja å jobba ut mot andre kundar, der me prioriterer vestlandsdelen og jobbar oss utover derifrå, fortel han.

Pilotprosjektet skal vera ferdig til sommaren.

– Me har som utgangspunkt å vera ferdig med testfasen til sommaren, og å gå over i produksjon og ferdig testa system etter det, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...