Ordførar Kåre Martin Kleppe er ikkje imponert over Nils Kristian Berge sine utsegner i «Tysnes». (Arkivfoto)
Ordførar Kåre Martin Kleppe er ikkje imponert over Nils Kristian Berge sine utsegner i «Tysnes». (Arkivfoto)

– Det er tydeleg at Berge manglar forståing for kommunen si rolle som forvaltningsmynde

Ordførar Kåre Martin Kleppe slår tilbake mot Nils Kristian Berge i Fjord1.
Publisert 21.02.2020 kl. 08.49. Oppdatert kl. 09.06.

– Det er tydeleg at Berge manglar forståing for kommunen si rolle som forvaltningsmynde, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Han reagerer på at Nils Kristian Berge i Fjord1 meiner kommunen samanblandar ting som ikkje heng i hop når dei har avslått søknaden om nytt teknisk bygg i Våge. Kleppe meiner det er openbert at kommunen vurderer plasseringa av bygget.

– Det er vanskeleg å skjøna at det skal vera «sjokkerande» at kommunen har noko å seia om plasseringa av bygget. Berge argumenterer med at kommunen ikkje eig tomta. Det har ingen ting å seia. Det er kommunen som er planmynde, seier ordføraren.

Han meiner at dispensasjon frå plankrav og plassering av bygget heng saman.

– Politikarane på Tysnes skal vurdera om fordelane ved å gje dispensasjon er større enn ulempane. I denne saka meiner politikarane, basert på Fjord1 si plassering av bygget, at det ikkje er fordelaktig å gje dispensasjon frå plankrava. Derimot blir det vurdert som fordelaktig dersom bygget kjem lengre ute på kaien, og i så tilfelle kan dei få dispensasjon frå plankrava, seier Kleppe.

Ordføraren er ikkje ute etter å stoppa bygginga av eit nytt teknisk bygg som skal sørgja for elektrisk drift på sambandet Våge-Halhjem.

– Ja, bygget må opp, men det betyr ikkje at dei kan setja det opp akkurat der dei vil. Dette er ikkje ei ja/nei-sak, seier Kleppe, som ikkje er imponert over utsegnene frå Fjord1.

– Berge seier at kommunen ikkje har noko dei skulle ha sagt i dette spørsmålet. Det er ikkje overraskande at han meiner dette, men det forklarar kanskje kvifor me er i den konflikten me er i, avsluttar Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...