POSITIV: Dagleg leiar i Vågen AS, Børge Pedersen, ser positivt på framtida til Tysnes-bedrifta.
POSITIV: Dagleg leiar i Vågen AS, Børge Pedersen, ser positivt på framtida til Tysnes-bedrifta.

– Me har prøvd å marknadsføra oss inn mot nye marknadar

Vågen AS går frå fem til seks tilsette, og håpar utviklinga vil fortsetja i åra som kjem.
Publisert 21.02.2020 kl. 18.00.

– Det er kjekt å vera med på å skapa arbeidsplassar på Tysnes, fortel Børge Pedersen.

Han er dagleg leiar i Vågen AS. Det er ikkje den største bedrifta på Tysnes, men ei bedrift i vekst, som no aukar frå fem til seks faste tilsette.

– Me har nettopp gitt eit tilbod til ein av søkjarane, fortel Pedersen.


Brei marknad

– Kva driv Vågen AS med?

– Me er ein maskinleverandør, som konstruerer og leverer spesialdesigna maskinar tilpassa kunden sitt behov, oppsummerer Pedersen kort.

Han fortel at dei har eit breitt spekter av kundar, innanfor fleire ulike bransjar.

– Det er alt frå smelteverket inne i Odda til store bedriftar i prosessindustrien som Dupont og Norcem, og reine næringsmiddelbedrifter som Orkla, fortel Pedersen.

– Men den aller største marknaden no er knytt til næringsmiddel og fiskeri, forklarar han vidare.


Gler seg over vekst

Tidlegare har Vågen i størst grad levert produkt til olje- og gassnæringa.

– Me har vore veldig avhengige av olje- og gassbransjen. Tidlegare har me hatt både 70 og 80 prosent av omsetnaden vår innanfor olje og gass. No er det nede i 10 prosent, og då har det òg vore ein auke i olje og gass dei siste åra, fortel Pedersen.I 2015 kom oljekrisa, og dei måtte tenka nytt.

– Me har prøvd å marknadsføra oss inn mot nye marknadar, spesielt inn mot næringsmiddelindustrien, inkludert oppdrettsnæringa. Og det har vore suksessfullt, seier Pedersen.

Det er slik han forklarar den veksten Vågen no opplever.

– Etter oljenedturen i 2015 har me hatt ein jamn auke på prosjekt og omsetnad. Me har sagt at me skal prøva å veksa jamt, og utnytta dei marknadane me har. Førebels har me klart det, seier han.


Ny tilsetjing

Veksten gjer at dei no kan utvida staben i Vågsmarka.

– I 2015 var me nede i tre tilsette, og i dag er me fem stykk. No tilset me ein ny på vårparten, så då blir me seks tilsette.

– Ser du for deg at den utviklinga kan fortsetja?

– Ja, viss me fortset slik så ser eg for meg at me kan tilsetja ein ny person kanskje annakvart år. Målsettinga vår er ti prosent vekst kvart år, og når det då blir 20 prosent på to år, så må me ha ein ny person for å handtera den auka omsetnaden, svarar han.

Han fortel at dei har hatt fleire kvalifiserte søkjarar, og at ein person har fått tilbod om jobb. Sjølv om Vågen er ei ganske unik bedrift på Tysnes, fortel Pedersen at mekanisk industri er ei stor næring i regionen.

– Sunnhordlandsregionen har mange stor bedrifter innanfor mekanisk industri, fortel han, og trekkjer fram Leirvik og Kværner som eksempel.

Han trur det kan vera med på å gjera det enklare å få kvalifiserte folk til eiga bedrift.

– Det er ein sterk region, og då får ein lettare tilgang på kvalifisert personell. Det er ein fordel å vera i ei klynge. Det er eit veldig godt teikn at me har hatt fleire gode søkjarar til stillinga vår, seier Pedersen.


Kombinert utdanning

At Vågen AS er i vekst, kan skapa fleire arbeidsplassar i Vågsmarka i åra som kjem. Pedersen er klar på kva slags type kompetanse dei vil vera interesserte i.

– Det me rangerer høgast er ei blanding av ei praktisk og teoretisk utdanning. For oss er det for eksempel perfekt med ei TAF-utdanning på vidaregåande, med fagbrev som industrimekanikar, platearbeidar eller sveisar, og at ein så fortset på teknisk fagskule eller tar ei ingeniørutdanning, for eksempel innan maskinkonstruksjon.

Han forklarar kvifor det er viktig for dei å ha folk med ein praktisk bakgrunn.

– Me er ute hos kunden og skal montera og køyra i gang ting, og då er det ein fordel å vera litt praktisk og kunna faga. Me skal og følgja opp produksjonen hos underleverandørar, og for å stilla dei riktige spørsmåla og kvalitetssikra arbeidet, må me ha litt fagkunnskapar, fortel han.

– Eit fagbrev og teknisk utdanning er midt i smørauget for vår del, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...