SLEPP Å REISA VEKK: Åse Lillian Espevik er glad for at veterinærtilbodet på Tysnes er blitt styrkt. Her saman med hunden Cody. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
SLEPP Å REISA VEKK: Åse Lillian Espevik er glad for at veterinærtilbodet på Tysnes er blitt styrkt. Her saman med hunden Cody. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Leiar: Nytt veterinærkontor er gladnytt for Tysnes

Publisert 22.02.2020 kl. 10.30.

Måndag var det offisiell opning av det nye veterinærkontoret på Tysnes. Det er godt nytt for lokalsamfunnet Tysnes. Å ha eit lokalt veterinærkontor i kommunen som også er eit smådyrkontor, har lenge vore eit sakn. Det er positivt at ein har veterinærar som vågar å satsa på dette. Så får me berre håpa at det nye tilbodet blir så mykje brukt, at det er grunnlag for eit slikt lokalt tilbod i framtida.

I grunnen så bør ikkje det nye kontoret berre vera eit lokalt tilbod for Tysnes. Avstandane er ikkje større enn at det nye tilbodet på Tysnes bør kunna vera attraktivt for innbyggjarar i nordre Kvinnherad og i søre Fusa. Dei som bur i Ølve og Hatlestrand vil kunna køyra ferjefritt til ein smådyrklinikk i Uggdal, i staden for å ta ferja over Hardangerfjorden. Avstandane til bygdene i søre Fusa er heller ikkje større enn at tilbodet i Uggdal bør kunna vera attraktivt for dei.

Tysnes er ein stor turistkommune. Turistane strøymer til Tysnes heile året, ekstra mykje er det om sommaren, og i ein del sommarveker blir folketalet mangedobla. Mange av turistane er hunde- og smådyreigarar. Det nye smådyrkontoret bør kunna bli eit tilbod også for desse. Sommartrafikken bør kunna vera med å styrkja eit nytt heilårstilbod i kommunen, sjølv om me forstår veterinær Kristin S. Gjerde si frykt for at etterspurnaden ikkje vil bli stor nok til å klara å møta kostnadene med å halda smådyrpraksisen open.

Me trur at eit heilt nytt tilbod med lab til blodanalyse og røntgenapparat vil vera så attraktivt for smådyreigarar at det lokale tilbodet vil bli brukt. Fram til no er det mange som har måtta reisa ut av øya for å finna tilsvarande tilbod. Me vil oppfordra desse til å bruka det lokale tilbodet.

Hundeeigar Åse Lillian Espevik var den fyrste kunden som var innom kontoret på opningsdagen. Ho synest det er flott at ein har fått røntgenmaskin på Tysnes slik at ein slepp å reisa av øya, med dei dyre ferjeprisane som ein har fått. Me trur det er mange som meiner det same, og som vil kunna bli brukarar av det lokale kontoret.

Me ynskjer initiativtakarane lukke til.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida