OMBYGGING: Rannveig Ljostveit Helland ser fram til å fylla dei nye butikklokala med varer.
OMBYGGING: Rannveig Ljostveit Helland ser fram til å fylla dei nye butikklokala med varer.

Gler seg til nye butikklokale

Det er ombygging på gang i Våge Senter.
Publisert 22.02.2020 kl. 06.00.

– Dette blir veldig spennande, seier Rannveig Ljostveit Helland.

Etter to år med ei mellombels løysing, skal endeleg ho og resten av gjengen i Tysnes Bok & Fritid få eit større butikkareal å boltra seg på. Det vil seia: «Bok & Fritid»-namnet blir ikkje med til dei nye lokala.

– Me har bestemt oss for å skifta namn. Eg trur me kjem til å gå for «Gøy På Landet», avslørar Rannveig.


Ombygging

Denne veka starta arbeidet med å byggja nytt butikklokale i Våge Senter. Det nye lokalet kjem mellom Annes Klær og Tysnes Blomster og Interiør. Alle dei tre butikkane og eigar av senteret har blitt einige om løysinga.

– Eg er utruleg takknemleg for at dei frigjer plass av sine lokale. Det er veldig raust av dei, seier Rannveig.

Sjølv ser ho veldig fram til større plass, noko som meir eller mindre er avgjerande for den vidare drifta av butikken.

– Etter jul begynte eg å tenkja at eg gjerne ikkje kunne halda fram med den mellombelse løysinga. Det er upraktisk og trongt, og dei tilbakemeldingane får eg òg frå kundane. Eg var nesten klar til å gje opp, fortel Rannveig.

– Eg set veldig stor pris på denne moglegheita, fortset ho.


Løft

Rannveig trur nye lokale vil gje heile butikkdrifta eit løft.

– Eg trur det vil gjera ein stor forskjell. I dei lokala me har no, så trur eg nokon tenkjer at me er så små at me ikkje har varene dei er ute etter.

Ho håpar den nye løysinga vil gje postive utslag for alle dei tre butikkane.

– Denne delen av senteret blir litt meir synleg. Eg trur det vil vera positivt for alle butikkane.

Rannveig er veldig glad for å få moglegheita til å halda butikkdrifta gåande.

– Eg har jo jobba i denne butikken i 17 år, og eg var begynt å tenkja på kva eg skulle driva med viss eg måtte leggja ned. Eg trur og folk på Tysnes har vore redde for at me skulle leggja ned, seier ho.


Tar ting undervegs

Det er mykje utvikling dag for dag på byggjeplassen, og Rannveig håpar alt skal vera klart for nyopning til påske.

– Målet er å vera ferdige til påske, og det trur eg me skal få til, seier ho.

Når sjølve byggjearbeidet er ferdig, er det Rannveig sjølv som skal innreia lokala.

– Eg må sjå litt an korleis det blir etter kvart. Det er viktig at me får lokala mest mogleg praktiske.

Ho har allereie begynt å bestilla inn nye varer for å fylla dei nye hyllene, og ho har mange tankar om korleis den nye butikken skal bli.

– Det er mange moglegheiter, og eg har litt visjonar for korleis det skal sjå ut til slutt. Eg får mellom anna eit lite loft/altan. Viss eg tar inn bøker igjen, så kunne eg kanskje plassert dei der oppe.

Ho oppmodar folk til å koma med tips og innspel medan dei er i ombyggingsfasen.

– Me tar gjerne imot tips om kva varer me skal, og kva me kan bli betre på. No er det perfekte tidspunktet for å ha med slike innspel på, seier ho.

Og når det blir klart for nyopning, blir det sjølvsagt ei ekstra markering.

– Då blir det kake og ballongar, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...