HEIMEKONTOR: Sindre Økland trivst godt i jobben som rådgjevande byggingeniør. Her frå heimekontoret på Heie.
HEIMEKONTOR: Sindre Økland trivst godt i jobben som rådgjevande byggingeniør. Her frå heimekontoret på Heie.

Frå tømrar til byggingeniør

Sindre Økland starta yrkeslivet som fagutdanna tømrar, før han forsette med ei teoretisk utdanning og enda opp som byggingeniør.
Publisert 22.02.2020 kl. 13.00.

– Eg blei veldig interessert i kva som gjekk føre seg bak det eg gjorde på som tømrar. Eg ville læra meir teorien bak det å setja opp eit hus, fortel Sindre Økland.

Han gjekk vegen via tømraryrket, og bygde på med fem års utdanning som gjorde han til byggingeniør. Det gjer at han har fått jobba med fleire store byggjeprosjekt, inkludert Fornebubanen.

– Eg trivst veldig godt, seier han.


Tok fagbrev

Då Sindre framleis gjekk på ungdomsskulen hadde han ingen konkrete planar om å enda opp som byggingeniør. Vegen dit har blitt til medan han har gått.

– Det starta i grunnen i 10. klasse. Då fekk me i oppgåve å skriva om eit yrke som ein kanskje kunne tenkja seg å driva med. Då måtte ein ta eit val, og eg valde tømrar, fortel han.

Den tanken hang med Sindre då han skulle velja vegen vidare.

– Eg hadde ikkje kome på noko betre før eg skulle søkja. Samtidig var eg lei av språkfaga, og då var allmenn uaktuelt. Då var det berre å begynna på byggfag, seier han.

Det enda med to år i lære hos Andersland Bygg, før han fekk fagbrev som tømrar. Deretter fekk han også jobb i Andersland. Han jobba der eit par år, og var samtidig innom militæret.

– Eg treivst godt i jobben som tømrar, men eg sakna å vita meir om teorien som låg bak, fortel han.


Vidare utdanning

Då bar det rett inn i studentlivet. Fyrst gjekk han to år på teknisk fagskule. Det inkluderte også at han hadde matematikk og fysikk på kveldstid, noko han måtte ha for å kunna gå vidare på høgskuleutdanning.

Etter åra på fagskulen kunne han ha fortsett i tømraryrket. Fagskuleutdanning kan opna opp for moglegheiter til å jobba som prosjekt- eller anleggsleiar i ulike firma, og ein har også moglegheit til å bli byggmeister med gode nok karakterar i dei rette faga.

Sindre valde likevel å fortsetja utdanningsløpet.

– Då blei det tre år med høgskule, fortel han.

Då sat han igjen med ein bachelorgrad, og var ferdig utdanna byggingeniør. Og han fekk raskt jobb.

– No er eg rådgjevande byggingeniør for COWI. Det er nok blant dei fem største rådgjevingsfirmaa i Norge. Me er med på nokon av dei største byggeprosjekta i landet.

COWI har hovudkontor i Danmark, men er etablert over heile verda. I Norge har dei over 1.000 tilsette.


Stort prosjekt

Han har blitt godt etablert i bedrifta, og arbeider for tida med den nye Fornebubanen, som er ein ny T-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu. Prosjektet har planlagd byggjestart i løpet av året.

– Det er eit kjempestort prosjekt, som det er veldig spennande å vera med på, fortel han.

Sjølv om det er eit Oslo-prosjekt, er det ikkje noko problem for Sindre å jobba med prosjektet frå arbeidsplassen i Bergen.

– Nett no går det hovudsakleg i arbeid med 3D-modellar. Det arbeidet gjer ein på PC, forklarar han.

– Kva går jobben din ut på?

– I all hovudsak går det ut på å dimensjonera, og finna ut den berande konstruksjonen i eit bygg, svarar Sindre.


Heimekontor

Kring ein gong i månaden reiser han over til Oslo for å delta på møte og slike ting. Når «Tysnes» møter han, er derimot arbeidsplassen ein heilt annan.

– Eg har heimekontor kring ein gong i veka. De er veldig greitt å ha den moglegheita, og det har jobben tilpassa for også. Eg har fått alt eg treng av utstyr for å ha heimekontor, fortel han.

Sindre har busett seg i flotte omgjevnadar på Heie. Huset frå 1929 er det same huset som bestefaren vaks opp i.

– Det hadde stått tomt i nokre år då eg tok over, så det var eit oppussingsprosjekt. Då har det vore ein fordel å ha tømrarbakgrunn.

Han har gjort mykje arbeid i hovudetasjen i huset.

– Eg har bytt alt av kledning og vindu, og pussa opp heile fyrste etasje. I tillegg er alt av elektrisk anlegg og røyr oppgradert. Men det er framleis mykje igjen. Eg har ein etasje til å pussa opp.

– Korleis er det å bu her ute?

–Veldig greitt at ein ikkje skal meir enn nokre hundre meter forbi kyrkja før ein er heilt skjerma. Etter Tysnesfest er det for eksempel heilt perfekt å koma hit etter å ha vore i Våge heile dagen. Her er det alltid stille og roleg, seier han.


Praktisk og teoretisk

Utdanningsløpet til Sindre gjer at han sit igjen med både ein praktisk og teoretisk bakgrunn. Han angrar absolutt ikkje på han tok fagbrev, sjølv om han enda opp med høgskuleutdanning. Han er ikkje i tvil om at tømrarbakgrunnen var ein fordel då han tok vidare utdanning.

– Det var absolutt ein fordel. På fagskulen har jo alle fagbrev, men på høgskulen merka ein stor forskjell på dei som ikkje hadde noko erfaring med bygg, og dei som hadde det. Eg hadde innblikk i korleis ting fungerte i praksis.

Den fordelen har han også tatt med seg inn i yrkeslivet.

– Me må ofte planlegga og laga ein del teikningar, og då er det ein fordel å kunna sjå for seg korleis planane skal gjennomførast på ein byggjeplass. Det er godt å ha den forståinga for korleis det er på ein byggjeplass, samtidig som kommunikasjonen med dei ute på byggjeplassen er enklare, forklarar Sindre.


Ikkje for seint

Medan mange frå tidleg alder har full kontroll på kva yrke dei skal enda opp i, kan andre ta ting meir på sparket. Sindre er glad han valde å ta fagbrev som tømrar, og følte ikkje det var for seint å skifta retning sjølv om han allereie hadde jobba nokre år i bransjen.

– Det er alltid nyttig å kunna eit fag og kunna noko praktisk. Og så er det alltid mange moglegheiter vidare, uansett kva fag ein vel til å begynna med.

Han er opptatt av at ein ikkje treng å føla at ein låser seg til noko når ein fyrst har begynt på eit utdanningsløp.

– Ein treng ikkje få panikk. Det er alltid mange moglegheiter og det er alltid mogleg å byta. Alle erfaringar og alt ein lærer tar ein med seg vidare. Sjølv om ein tar ei utdanning som ein trur er feil, så er det berre å prøva å få med seg det ein kan. Eg har aldri visst kva eg ville bli, og veit det for så vidt ikkje endå. Men eg er framleis på dette sporet, avsluttar han med eit smil.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...