TRIVST SOM SJÅFØR: Ruben Stokkenes Kvamsdal er den yngste bussjåføren på Tysnes. Han rår fleire ungdomar til å satsa på sjåføryrket.
TRIVST SOM SJÅFØR: Ruben Stokkenes Kvamsdal er den yngste bussjåføren på Tysnes. Han rår fleire ungdomar til å satsa på sjåføryrket.

Ruben Kvamsdal oppfordrar unge til å bli bussjåførar

– Eg angrar ikkje på at eg blei bussjåfør. Eg trivst veldig godt, seier Ruben Stokkenes Kvamsdal (28). Han er den yngste bussjåføren på Tysnes.
Publisert 23.02.2020 kl. 17.00.

Over heile landet slit busselskap med å få tak i nok sjåførar. På landsbasis skal det vera trong for kring tusen nye sjåførar årleg. To av tre som er sjåførar i dag er over 50 år.


Tilrår andre å bli sjåfør

Ruben trivst svært godt som bussjåfør. Sjølv synest han det er litt trasig at ikkje fleire unge er bussjåførar. Han vil absolutt oppfordra ungdom til å velja sjåføryrket.

Ruben fortel om varierte arbeidsdagar med stadig nye utfordringar, sjølv om bussrutene er dei same dag ut og dag inn.

– Me møter masse positive og kjekke folk i jobben. Eg gler meg alltid til å gå på jobb, seier han.

I Tide Buss si avdeling for Hardanger og Voss, som Tysnes er ein del av, er dei berre fire som er så unge som han sjølv.

– Skulle eg valt yrke ein gong til, ville eg valt å bli bussjåfør ein gong til, og teke skuleutdanning den vegen, seier han.

Sjølv har han teke sjåførutdanninga gjennom ulike kurs, og har som mål å ta fagbrev når han har nok fartstid.


Fast stilling på Tysnes

Til sommaren har Ruben vore tilsett i Tide Buss i seks år. Dei fyrste fem åra var Gjermundshamn utgangspunkt for rutene som han køyrde. Fleire av dei var lange ruter; frå Ølve og Gjermundshamn via Eikelandsosen og over Hatvik-Fusa og vidare til Bergen. Han køyrde også ruter til Åsane, og til Norheimsund og Øystese.

– Ei av rutene som eg køyrde gjekk frå Gjermundshamn til Norheimsund og tilbake, og med ferja over til Årsnes og gjennom Rosendal og forbi Husnes til Utåker og tilbake same vegen. Då hadde eg lange arbeidsveker og fri tredje kvar veke, forklarar han.

I august i fjor blei han tilsett i fast stilling på Tysnes. No køyrer han hovudsakleg på Tysnes, viss det ikkje er trong for ekstrahjelp i andre område i Tide Buss si Hardanger-Voss-avdeling.

På Tysnes er det meir delskiftjobbing. Det er ei naturleg følgje av at det er mest skulerutekøyring. Her har han ei friveke om lag kvar sjette veke.

– Eg trivst godt med å køyra skuleruter. Det er kjekt å vera sjåfør for dei unge.

Han skryter av arbeidsgjevar Tide. Det obligatoriske sjåførkurset (YSK) er lovpålagt å ha, men Tide har eigne folk som held kurs. Det set han pris på. Glattkøyringskurs får dei og tilbod om hjå Tide.


Begynte som taxisjåfør

Ruben prøvde seg med utdanning i ulike yrkesfag, utan at han fann det rette. Det var fyrst då han var vikar som taxisjåfør i 2011 at han fann ut at han var på rett spor.

– Då blei eg klar på at det å vera sjåfør var «min ting», seier han, og smiler.

I 2014 fekk han plass på 19-vekerskurs på Os yrkesskule for å bli yrkessjåfør for buss og lastebil. Han var då 23 år og ein av dei yngste deltakarane på kurset, den eldste var kring 50 år.

På fritida likar han godt å gå på trening.

– Eg held meg aktiv på SvingenPuls, seier han, og smiler.


Gode minne

Han har allereie mange gode minne frå sjåføryrket.

Eit av høgdepunkta var då han saman med andre lokale Tide-sjåførar køyrde buss for tog mellom Stavanger og Egersund.

Eit anna oppdrag som Ruben opplevde som ekstra stas å få vera med på, var å køyra buss under sykkel-VM i Bergen. Bussane fekk køyra, og privatbilane måtte stå.


18 sjåførar på Tysnes

Audun Nesse er områdeleiar for Tide Buss si avdeling for Hardanger og Voss. Han har kontorplass i Norheimsund. Tysnes høyrer til denne avdelinga.

Nesse fortel at 18 sjåførar er tilknytt Tide Buss på Tysnes. Ni av desse er fast tilsette, resten er ringjevikarar.

Avdelingsleiaren stadfestar at det enkelte gonger kan vera utfordrande å få søkjarar til ledige stillingar som bussjåførar på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...