VANN GLASFAT: Astrid og Trygve Andersland vann eit glasfat. Helene Støle leverer gevinsten.
VANN GLASFAT: Astrid og Trygve Andersland vann eit glasfat. Helene Støle leverer gevinsten.

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.
Publisert 25.02.2020 kl. 14.44.

– Det er bra med folk, kommenterer Svein Kåre Høviskeland, som har funne seg sitjeplass med eitt av borda nederst i salen.

Linda Aase frå Reksteren har halde andakt, som fyrste post på programmet.


– Neste gevinst er labber

No er fyrste åresalet nett unnagjort. Folk har sett seg godt til rette rundt småborda, klare til å følgja med på den fyrste trekkinga. Dei to borna Helene Støle og Even Elias Eide er klare til å springa rundt med gevinstane.

– Er me klare, spør Harald Heie frå talarstolen.

– 265, ropar Heie ut. Er det nokon som har 265?

– Her, kjem det frå Kirsten Nesse.

– Åja.

– Neste gevinst er 1842.

Kirsten Nesse vinkar på ny med ei åre.

– Det er meg igjen, seier ho smilande.

– 1368. Nokon som har det, spør Heie.

– Ja, kjem det frå salen.

Men det var visst feil. Det var 1386 vedkomande hadde.

– Eg har 1368, vinkar Kirsten.

– 2205? Er det ingen som har 2205? Då trekkjer me opp att, kjem det frå talarstolen.

– Neste gevinst er eit par labber på 545.

– Ja, kjem det frå salen.

Og slik held basaren fram. Til saman er det fire trekkingar på bollebasaren.


Haust og vinter

– Eg er svært nøgd, kommenterer Harald Heie etter at basaren er ferdig.

Han siktar både til inntekta, som blei på 15-16.000 kroner, og til frammøtet.

– Alle generasjonar var representert. Det var veldig kjekt, seier styreleiaren.

To gonger i året skipar dei til bollebasar på Jensvoll, om hausten og på seinvinteren. Igrunnen er bollebasaren ein tradisjonell basar. Det litt utradisjonelle er serveringa med berre bollar i matpausen.

– Den aller fyrste var litt spesiell. Då hadde me eitt spesielt føremål, vassavgift og vassforsyning, som me trong å samla inn pengar til, forklarar han.

Sidan har dei halde på namnet. Bollebasaren på Jensvoll er blitt ein tradisjon.

No går inntekta på basaren til drifta av huset.


SISTEGEVINST: Elling Hornenes Skartveit vann sistegevinsten på fyrste åresalet, eit fotballspel. Even Elias Eide leverer ut gevinsten.
SISTEGEVINST: Elling Hornenes Skartveit vann sistegevinsten på fyrste åresalet, eit fotballspel. Even Elias Eide leverer ut gevinsten.
IVRIGE: Dei to borna, Helene Støle og Even Elias Eide, gjekk rundt med gevinstane til vinnarane.
IVRIGE: Dei to borna, Helene Støle og Even Elias Eide, gjekk rundt med gevinstane til vinnarane.
BOLLEBASAR: Harald Heie leia åresalet på bollebasaren på Jensvoll på laurdag. Bollebasaren er ein tradisjonell basar, med servering av bollar i matpausen.
BOLLEBASAR: Harald Heie leia åresalet på bollebasaren på Jensvoll på laurdag. Bollebasaren er ein tradisjonell basar, med servering av bollar i matpausen.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes KrF prioriterer Hordfast

Naturvernforbundet (NVF) på Stord har sendt brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes. Dei ber partia gje tilsvar om partia si haldning til Hordfast. Høgre i Tysnes har gjeve eit grundig tilsvar i «Tysnes» 2.4.20. Tysnes KrF sluttar seg i...

Gå Hakkebakkestien på Neshamn

Leitar familien etter ein ny aktivitet? Er alle dei vanlege turstiane oppbrukt? Då kan kanskje Hakkebakkestien til Karianne på Neshamn vera interessant.