VANN GLASFAT: Astrid og Trygve Andersland vann eit glasfat. Helene Støle leverer gevinsten.
VANN GLASFAT: Astrid og Trygve Andersland vann eit glasfat. Helene Støle leverer gevinsten.

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.
Publisert 25.02.2020 kl. 14.44.

– Det er bra med folk, kommenterer Svein Kåre Høviskeland, som har funne seg sitjeplass med eitt av borda nederst i salen.

Linda Aase frå Reksteren har halde andakt, som fyrste post på programmet.


– Neste gevinst er labber

No er fyrste åresalet nett unnagjort. Folk har sett seg godt til rette rundt småborda, klare til å følgja med på den fyrste trekkinga. Dei to borna Helene Støle og Even Elias Eide er klare til å springa rundt med gevinstane.

– Er me klare, spør Harald Heie frå talarstolen.

– 265, ropar Heie ut. Er det nokon som har 265?

– Her, kjem det frå Kirsten Nesse.

– Åja.

– Neste gevinst er 1842.

Kirsten Nesse vinkar på ny med ei åre.

– Det er meg igjen, seier ho smilande.

– 1368. Nokon som har det, spør Heie.

– Ja, kjem det frå salen.

Men det var visst feil. Det var 1386 vedkomande hadde.

– Eg har 1368, vinkar Kirsten.

– 2205? Er det ingen som har 2205? Då trekkjer me opp att, kjem det frå talarstolen.

– Neste gevinst er eit par labber på 545.

– Ja, kjem det frå salen.

Og slik held basaren fram. Til saman er det fire trekkingar på bollebasaren.


Haust og vinter

– Eg er svært nøgd, kommenterer Harald Heie etter at basaren er ferdig.

Han siktar både til inntekta, som blei på 15-16.000 kroner, og til frammøtet.

– Alle generasjonar var representert. Det var veldig kjekt, seier styreleiaren.

To gonger i året skipar dei til bollebasar på Jensvoll, om hausten og på seinvinteren. Igrunnen er bollebasaren ein tradisjonell basar. Det litt utradisjonelle er serveringa med berre bollar i matpausen.

– Den aller fyrste var litt spesiell. Då hadde me eitt spesielt føremål, vassavgift og vassforsyning, som me trong å samla inn pengar til, forklarar han.

Sidan har dei halde på namnet. Bollebasaren på Jensvoll er blitt ein tradisjon.

No går inntekta på basaren til drifta av huset.


SISTEGEVINST: Elling Hornenes Skartveit vann sistegevinsten på fyrste åresalet, eit fotballspel. Even Elias Eide leverer ut gevinsten.
SISTEGEVINST: Elling Hornenes Skartveit vann sistegevinsten på fyrste åresalet, eit fotballspel. Even Elias Eide leverer ut gevinsten.
IVRIGE: Dei to borna, Helene Støle og Even Elias Eide, gjekk rundt med gevinstane til vinnarane.
IVRIGE: Dei to borna, Helene Støle og Even Elias Eide, gjekk rundt med gevinstane til vinnarane.
BOLLEBASAR: Harald Heie leia åresalet på bollebasaren på Jensvoll på laurdag. Bollebasaren er ein tradisjonell basar, med servering av bollar i matpausen.
BOLLEBASAR: Harald Heie leia åresalet på bollebasaren på Jensvoll på laurdag. Bollebasaren er ein tradisjonell basar, med servering av bollar i matpausen.

Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...