NY BARNEHAGE: Kommunen skal byggja ny barnehage på Onarheim, og er no i gong med prosessen kring grunnkjøp. (Arkivfoto)
NY BARNEHAGE: Kommunen skal byggja ny barnehage på Onarheim, og er no i gong med prosessen kring grunnkjøp. (Arkivfoto)

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Publisert 25.02.2020 kl. 12.00.

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.

I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk inn for å gje formannskapet mynde til å oreigna eigedom i samband med grunnkjøp til den nye barnehagen.

«Tysnes kommunestyre har sett av midlar til grunnkjøp mellom anna for å sikra areal for bygging av Onarheim barnehage. Arealet er sett av i sentrumsplan for Onarheim», skreiv rådmannen i saksutgreiinga.

Han ynskte at kommunestyret skulle delegera sitt mynde vidare, for å sikra at det formelle vedtaket ikkje blir utsett til neste kommunestyremøte. Det blei også orientert om status for grunnkjøp.

«Situasjonen i den aktuelle saka er at partane no er varsla om føreståande oreigning, og om det ikkje skulle lukkast å få løyst saka gjennom forhandlingar bør det gjerast vedtak om oreigning», står det i saksutgreiinga.


Siste saker Gå til framsida

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...

Debatt: Tilsvar til rådmann Steinar Dalland

Torsdag 19. mars publiserte bladet Tysnes et intervju med undertegnede i forbindelse med en journalistisk oppfølgning av samme bladets reportasje torsdag 12. mars hvor man kunne lese at: «Frustrerte politikarar sa samrøystes ja til nytt bustadshus...