NY BARNEHAGE: Kommunen skal byggja ny barnehage på Onarheim, og er no i gong med prosessen kring grunnkjøp. (Arkivfoto)
NY BARNEHAGE: Kommunen skal byggja ny barnehage på Onarheim, og er no i gong med prosessen kring grunnkjøp. (Arkivfoto)

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Publisert 25.02.2020 kl. 12.00.

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.

I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk inn for å gje formannskapet mynde til å oreigna eigedom i samband med grunnkjøp til den nye barnehagen.

«Tysnes kommunestyre har sett av midlar til grunnkjøp mellom anna for å sikra areal for bygging av Onarheim barnehage. Arealet er sett av i sentrumsplan for Onarheim», skreiv rådmannen i saksutgreiinga.

Han ynskte at kommunestyret skulle delegera sitt mynde vidare, for å sikra at det formelle vedtaket ikkje blir utsett til neste kommunestyremøte. Det blei også orientert om status for grunnkjøp.

«Situasjonen i den aktuelle saka er at partane no er varsla om føreståande oreigning, og om det ikkje skulle lukkast å få løyst saka gjennom forhandlingar bør det gjerast vedtak om oreigning», står det i saksutgreiinga.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...