I VEKST: Sals- og marknadssjef i Baker Hughes Stord, Sigmund Hovland, fortel at det er gode tider og at dei er på utkikk etter nye tilsette og lærlingar. (Foto: Svein Olav B. Langåker, Framtida.no)
I VEKST: Sals- og marknadssjef i Baker Hughes Stord, Sigmund Hovland, fortel at det er gode tider og at dei er på utkikk etter nye tilsette og lærlingar. (Foto: Svein Olav B. Langåker, Framtida.no)

– Det er gode tider

Advantec skiftar namn til Baker Hughes Stord, opplever vekst og søkjer etter nye folk.
Publisert 26.02.2020 kl. 06.00.

– Me har ledige lærlingestillingar, og me treng ferdig utdanna folk, fortel Sigmund Hovland.

Tysnesingen er sals- og marknadssjef for Advantec på Stord, som no skiftar namn til Baker Hughes Stord.

– Me kjem til å marknadsføra oss som Baker Hughes Stord, men Advantec vil framleis vera det juridiske namnet vårt, forklarar Hovland.


Utvikling

Ifølgje sals- og marknadssjefen er det gode tider i selskapet, og han fortel gjerne om utviklinga dei har hatt frå å vera ei lita lokal bedrift.

– Selskapet starta opp i 2005, med utspring i Aker Elektro. Dei skulle rydda i organisasjonen, og Advantec var ei av fleire avdelingar som blei skilde ut, forklarar Hovland.

Advantec starta opp med kring 15 til 17 tilsette, og har sidan den gongen vakse seg store.

– I 2015 blei me kjøpt opp av GE Oil & Gas, og i 2017 blei dei fusjonert med Baker Hughes, fortel Hovland.

Hausten 2019 blei Baker Hughes etablert som eit eige sjølvstendig selskap, utan GE Oil & Gas som majoritetseigar, og namneskiftet blei bestemt.


Har vakse seg store

Frå dei 15-17 tilsette i 2005 har selskapet vakse seg stort. I dag har dei kring 130 tilsette, og er no ute etter fleire folk.

– 2016 og 2017 var litt labre år, men så har dei to siste åra vore dei beste nokosinne. Det er gode tider, fortel Hovland.

Han forklarar at mykje har skjedd etter at dei blei kjøpt opp i 2015.

– Det var eit stort internasjonalt selskap som trong teknologien vår. For vår del fekk me tilgang til ein større internasjonal marknad, så det var bra for oss, seier han.

For nokre år sidan var det krise i oljebransjen, men den har no snudd.

– I 2018 var marknaden tilbake, så no er det travle tider. Me er omtrent utselde for året som kjem, og me manglar folk, seier han.

Dei ser gjerne til Sunnhordlandsregionen og til Tysnes når dei skal rekruttera.

– Me prøver å rekruttera i nærområdet, og me har eit godt forhold til Tysnes. Det er fleire som pendlar frå Tysnes, seier Hovland.

Dei har også lærlingar frå Tysnes.

– Me plar å ta inn fire-fem lærlingar kvart år, og i dag har me to lærlingar frå Tysnes, fortel han.


Viktig med god arbeidsplass

Hovland fortel at dei er opptekne av å skapa ein god arbeidsplass der dei tilsette trivst.

– Det skal vera ein trygg og god arbeidsplass. Me har gode fasilitetar med nytt oppvarma verkstadsbygg og nye kontorlokale.

Han fortel at dei også er opptekne av tryggleiken på arbeidsplassen.

– Me har eit veldig stort fokus på HMS, det er alltid fyrsteprioritet.

Hovland har tru på at ein god arbeidsplass er med på å skapa suksess i bedrifta.

– Det er veldig viktig at folk har det kjekt på jobb. Ein blir meir effektiv når ein har det godt, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...