BESTOD: Det gjekk roleg for seg på omsorgssenteret då Securitas hadde skjenkekontroll. (Arkivfoto)
BESTOD: Det gjekk roleg for seg på omsorgssenteret då Securitas hadde skjenkekontroll. (Arkivfoto)

Omsorgssenteret bestod skjenkekontroll utan avvik

Det var ingen mindreårige som blei skjenkte, då Securitas hadde skjenkekontroll på Tysnes omsorgssenter tidlegare denne månaden.
Publisert 26.02.2020 kl. 12.00.

Då Securitas gjennomførte open skjenkekontroll laurdag 8. februar på omsorgssenteret, slapp skjenkestaden unna utan registrerte avvik.


Ingen tvil om alder

Blant kontrollpunkta som omsorgssenteret bestod med glans, angjekk skjenking til for unge.

Kontrollørane registrerte null gjestar på tidspunktet for skjenkekontrollen. Det blei likevel påsett at det ikkje blei skjenka til for unge. Det var ikkje aktuelt å sjå på om det blei avkrevd legitimasjon ved tvil om alder. Det var heller ikkje aktuelt å sjå etter at for unge personar ikkje blir skjenkte av andre.

Medbragt alkohol blei ikkje konsumert utanfor skjenkeområdet, ifølgje rapporten til Securitas. Det var ingen personar som var openbert påverka av rusmidlar som blei fjerna frå lokala.


Kom til stengd dør

Seinare same kveld utførte Securitas ein anonym skjenkekontroll på Haaheim Gaard. Også Haaheim Gaard bestod skjenkekontrollen utan registrerte avvik. Talet på gjestar på kontrolltidspunktet var fem.

Då kontrollørane reiste vidare til Tysnes Sjø og Fritid, kom dei til stengd dør, sjølv om registrert opningstid var til 02.30.

Siste stopp på kontrollørane si liste var Laukhamar Fritid, men også denne bevillingsstaden var stengd.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...