FOLKEAUKE: Etter eit minusår i 2018, blei 2019 eit positivt år med tanke på folkevekst i kommunen. Heile 23 nye tysnesingar blei det i året som gjekk. (Illustrasjonsfoto)
FOLKEAUKE: Etter eit minusår i 2018, blei 2019 eit positivt år med tanke på folkevekst i kommunen. Heile 23 nye tysnesingar blei det i året som gjekk. (Illustrasjonsfoto)

23 fleire tysnesingar i 2019

Publisert 27.02.2020 kl. 13.05.

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.

I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei siste 20 åra, berre slått av dei 38 som blei fødd i 2016. 31 personar døydde, noko som gjer at kommunen gjekk med eit fødselsoverskot i 2019. Det har berre skjedd fire gongar tidlegare dei siste 20 åra.

I tillegg flytta det 94 nye personar til Tysnes i året som gjekk. Dette er derimot eit historisk lågt tal, og ein stor nedgang samanlikna med dei siste åra. I 2018 flytta det 118 personar til Tysnes, og i dei fire føregåande åra låg tilflyttingstalet jamt over 130.

Til gjengjeld viser SSB-tala at berre 75 personar flytta frå kommunen i fjor. Det er det lågaste fråflyttingstalet sidan 1996.

Dei nye SSB-tala er med og stadfestar utviklinga med jamn auke i folketalet i kommunen over tid. Førre gong folketalet var så høgt som no var nemleg heilt tilbake i 2001.


Siste saker Gå til framsida

Har fått full finansiering

Leiar i Tysnes hundeklubb, Maren Leite, er strålande nøgd med å ha fått full støtte til å kjøpa inn gjerde til hundeparken på Gjerstad.

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...