FRÅ BOF: Geir Knudsen er ein av dei som jobbar med å få Kolavika tilbake til sin opphavelege stand. (Foto: Camilla Korsnes)
FRÅ BOF: Geir Knudsen er ein av dei som jobbar med å få Kolavika tilbake til sin opphavelege stand. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Nytt nasjonalt forskingsprosjekt på Tysnes

Publisert 01.03.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 11.16.

Det er spennande at Tysnes og Kolavika på Flornes er blitt peika ut til eit nasjonalt forskingsprosjekt på strandrydding og plastavfall.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er allereie i gang med totalreinsing av marint avfall i Kolavika og andre kringliggjande vikar på Flornes. I tre veker skal dei halda på, representantane frå BOF som er med på oppryddinga. Og det er slett ikkje med teskeier og handemakt dei skal rydda desse strendene. Gravemaskin og sikteverk er allereie på plass for å sortera avfall som har reke i land gjennom mange tiår, heilt sidan plasten tok innhogg i samfunnet vårt.

Det er store mengder med sand- og jordmassar som skal gjennomryddast. Så langt er det frakta ut 40 kubikkmeter med avfall. Og det er berre starten. Prosjektleiar Sveinung Toppe reknar med at eit par hundre kubikkmeter skal fjernast og fraktast bort frå denne, frå gamalt av, vakre stranda på Flornes.

All makroplast som ein klarar å sortera ut, skal vekk. Og det er ikkje berre det som ligg på overflata som skal reinsast. Ytst mot stranda ligg det eit tjukt lag med avfall som inneheld like mykje jord som plast, og som ifølgje prosjektleiaren kan bli vanskeleg å sortera. «Me klarar ikkje å ta ut plasten», fortel han til «Tysnes».

Det er ein tankevekkar for heile samfunnet vårt at denne blandinga av jord og plast ikkje kan gå som restavfall fordi det innheld for mykje jord og biologisk materiale. Sikteverket som dei har med seg til Flornes skulle eigentleg kunna sortera heilt ned til mikroplast, men det fungerer førebels ikkje slik dei hadde håpa.

Informasjonen frå BOF og Toppe er eigentleg eit nytt varsku til heile samfunnet vårt, både næringslivet, det offentlege og alle private: Plast skal ikkje kastast i naturen, men gå til attvinning.

I Norge blir det selt kring 700 millionar plastposar kvart år. Eit urovekkjande og svimlande høgt tal. Her kan sikkert svært mange vera med å redusera plastbruken. Det einaste postive med dette overforbruket, er at Plastposefondet får 50 øre for kvar selde pose. Oppryddinga på Flornes er finansiert nettopp av midlar frå dette fondet.

Det er positivt for både Tysnes og resten av samfunnet at BOF har med seg forskarar frå både Norse og Havforskingsinstituttet til å overvaka ryddeprosjektet i Kolavika. Dei skal sjå på korleis planter, terreng og havbotn blir påverka av oppryddinga som no føregår.

Me helsar dette spennande prosjekt hjarteleg velkomen til Tysnes. Tysnes har mange sørvende strender som årleg er fulle av avfall. Kolavika er nok ein av dei verste, med Hardangerfjorden ope mot sør.


Siste saker Gå til framsida