NY SCOOTER: Leiar i Onarheim IL, Morten Nordal, er godt nøgd med den nye snøscooteren som idrettslaget har kjøpt. Her er Morten Nordal på prøvekøyring etter overleveringa fredag.
NY SCOOTER: Leiar i Onarheim IL, Morten Nordal, er godt nøgd med den nye snøscooteren som idrettslaget har kjøpt. Her er Morten Nordal på prøvekøyring etter overleveringa fredag.

Har investert 220.000 i ny snøscooter

Ein flunkande ny snøscooter blei levert i Solheimsdalen fredag. Eigar er Onarheim idrettslag.
Publisert 03.03.2020 kl. 09.34.

Morten Nordal, leiar i Onarheim IL, er så langt svært godt nøgd med nyinvesteringa på 220.000 kroner, etter å ha testa den flunkande nye maskinen i skianlegget fredag ettermiddag.

Den gamle scooteren blei kjøpt brukt i Sogn i januar 2007, og har vore brukt til løypekøyring i Solheimsdalen og innover i fjellet i 13 år.


– Skal fungera som beredskap

– Den gamle har vore ein veldig god og driftssikker maskin, men den var etter kvart blitt så pass gamal at det var på tide å tenkja nytt, seier Morten Nordal.

Nordal karakteriserer den nye scooteren som ein arbeidsmaskin med kraftig motor; Lynx 69 Ranger, med breiast mogeleg belte.

– Det er firetaktar motor i den. Den går roleg og er behageleg å køyra, forklarar han.

Scooteren er utstyrt med vinsj og ekstra arbeidsljos dersom det skulle bli trong for det. Nordal fortel at hovudmålet er å køyra opp løyper i skianlegget.

– I tillegg er det planen til idrettslaget at scooteren skal fungera i ein beredskapssituasjon i Tysnesfjellet, både ved uhell, skadar eller leiteaksjonar, seier idrettslagsleiaren.


Ope toalett

I slutten av sist veke kom det nok snø i Solheimsdalen til å køyra spor i skianlegget og frå parkeringsplassen og inn til anlegget. Nyescooteren blei brukt til å køyra spor i skianlegget både laurdag og søndag.

– Me er fem personar i laget som delar på ansvaret, og har vakt kvar vår veke, både med å køyra spor og ha oppsyn med varmestova. Arbeidet blir gjort på dugnad, seier Morten Nordal.

Om det blir snø i anlegget til å nytta skia dei komande dagane, er meir uvisst. Ifølgje yr.no er det meldt om mange varmegrader.

Når det er skiføre i Solheimsdalen, er ljosløypa open kvar kveld til klokka ti. I varmestova er det no ope toalett som publikum kan nytta også når varmestova er stengd.


Ny hjartestartar

På varmestova er det i vinter også montert ein ny hjartestartar. Denne står ute på veggen, og vil vera tilgjengeleg heile døgeret dersom det skulle bli trong for det.

– Hjartestartaren er eit spleiselag og er finansiert med midlar frå banken, kraftlaget, Alsaker Fjordbruk og idrettslaget, seier Nordal.

Den nye scooteren er finansiert med 25 prosent støtte frå Tysnes Kraftlag og Alsaker Fjordbruk kvar, medan idrettslaget sjølv så langt har gått inn med halvparten.

– Me vil også søkja om sponsormidlar frå andre, informerer Nordal.


PÅ VARMESTOVA: Den nye hjartestartaren er montert på veggen ute på varmestova, og tilgjengeleg for alle om nokon skulle få trong for den.
PÅ VARMESTOVA: Den nye hjartestartaren er montert på veggen ute på varmestova, og tilgjengeleg for alle om nokon skulle få trong for den.

Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...