UNØDVENDIG: «Tysnes» ser ikkje poenget i å bruka tid og midlar på å ha skjenkekontroll på omsorgssenteret. (Arkivfoto)
UNØDVENDIG: «Tysnes» ser ikkje poenget i å bruka tid og midlar på å ha skjenkekontroll på omsorgssenteret. (Arkivfoto)

Leiar: Sløsing med offentlege kontrollmidlar

Publisert 09.03.2020 kl. 06.00.

Skjenkekontrollen har vore på februar-rundtur på Tysnes. Ein av stadane som blei kontrollert, var Tysnes omsorgssenter. Det kan me lesa om i «Tysnes» sist veke. Tittelen på avissaka er «Omsorgssenteret bestod skjenkekontrollen utan avvik».

Det var klokka 22.10 ein laurdag tidleg i februar at skjenkekontrollen var på Tysnes omsorgssenter. Blant kontrollpunkta som omsorgssenteret bestod med glans, var «skjenking til for unge». Det er forståeleg, for kontrollørane registrerte null gjester på kontrolltidspunktet. I referatet frå kontrollen går det likevel fram at det blei påsett at ingen mindreårige blei skjenkte. Ifølgje kontrollrapporten var det ikkje aktuelt å sjekka om det blei avkrevd legitimasjon ved tvil om alder. Det var heller ikkje aktuelt å sjå etter om for unge personar blei skjenkte av andre.

Kontrollørane sjekka også at det ikkje blei konsumert medbragt alkohol utanfor skjenkeområdet. Sameleis blei det sjekka at det ikkje var personar i lokalet som var openbert påverka av rusmidlar.

Det er jammen bra at både buande og tilsette på omsorgssenteret kom frå kontrollen med glans. Noko anna ville vekt stor merksemd i eit lite lokalsamfunn. Det som likevel vekkjer merksemd, er at Tysnes kommune sine kontrollmidlar blir brukt på denne måten.

Det må vera grunn til å stilla spørsmål om det er naudsynt med alkoholkontroll på omsorgssenteret på Tysnes. Me meiner at det er sløsing med offentlege kontrollmidlar. I staden bør desse midlane nyttast til kontrollar i butikkar som sel alkohol, til skjenkestadane som serverer alkohol og til å kontrollera alkoholsal når det er festivaltid på Tysnes og storkonsum av alkohol.

Denne laurdagskvelden tidleg i februar var det også kontrollar både på Mandelhuset, Haaheim Gaard, Tysnes Sjø og Fritid og Laukhamar Fritid. Av kontrollrapportane går det fram at kontrollørane møtte stengde dører både på Laukhamar Fritid og Tysnes Sjø og Fritid. Det vitnar om at kontrollane er på feil tid.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida