IDRETTSSTØTTE: Kommunen fordeler i år 150.000 kroner i kulturmidlar til ni ulike idrettslag. (Arkivfoto)
IDRETTSSTØTTE: Kommunen fordeler i år 150.000 kroner i kulturmidlar til ni ulike idrettslag. (Arkivfoto)

Deler ut kulturmidlar til ni idrettslag

Publisert 10.03.2020 kl. 09.34.

Sist torsdag vedtok formannskapet årets fordeling av kulturmidlar til idrett. Totalt deler kommunen ut 150.000 kroner fordelt på ni idrettslag.

Tildelinga blir delt opp i to ulike kategoriar. 51.600 kroner går til idrettslaga sine utgifter med anlegg, medan 98.400 kroner går til drifta av idrettslaga.

Fordelinga av midlar til dei ulike laga er basert på ein fordelingsnøkkel som stammar frå 80-talet. Søknadane om kulturmidlar blir normalt sett handsama av idrettsrådet før politikarane gjer vedtak. For at idrettslaga skal få midlane tidlegast mogleg, handsama politikarane saka før årsmøtet til idrettsrådet, som går føre seg i morgon, onsdag. Derfor er det inkludert i vedtaket at idrettsrådet har høve til å endra fordelinga dersom det er feil i tildelingsgrunnlaget.

Medan det i fjor var sju lag som fekk tildelt kulturmidlar, er det i år ni idrettslag som får tildelt midlar. Uggdal IL og Tysnes Hestesportlag er dei to nye laga samanlikna med i fjor.

Midlar til anlegg tilsvarar 5,9 prosent av kvart lag sine anleggsutgifter, medan driftsmidlane inneheld ein grunnsum på 1.093 kroner til kvart lag, pluss 8,6 prosent av driftsutgiftene til kvart enkelt lag.


Fordeling - anlegg:

Njord/Tysnes - 4.512,-

Uggdal IL - 2.491,-

Reksteren IL - 13.152,- Tysnes IL - 177,-

Tysnes Sportskyttarklubb - 7.922,-

Njardar/Tysnes - 16.352,-

Onarheim IL - 6.191,-

Tysnes Hestesportlag - 800,-


Fordeling - drift:

Njord/Tysnes - 9.806,-

Uggdal IL - 1.182,-

Reksteren IL - 2.367,- Tysnes IL - 21.758,-

Tysnes Symjeklubb - 5.260,-

Tysnes Sportskyttarklubb - 17.234,-

Njardar/Tysnes - 24.744,-

Onarheim IL - 8.993,-

Tysnes Hestesportlag - 3.050,-


Siste saker Gå til framsida