OPPMODING: Ordførar Kåre Martin Kleppe er sjølv sett i koronakarantene, og oppmodar alle andre som er i karantene til å respektera reglane og halda seg heime. (Arkivfoto)
OPPMODING: Ordførar Kåre Martin Kleppe er sjølv sett i koronakarantene, og oppmodar alle andre som er i karantene til å respektera reglane og halda seg heime. (Arkivfoto)

– Alle har eit ansvar

Ordførar Kåre Martin Kleppe ber både fastbuande og hytteturistar om å respektera karantenereglane.
Publisert 13.03.2020 kl. 20.20. Oppdatert kl. 20.25.

– Eg vil oppmoda alle som er i karantene om å oppretthalda og respektera karantenereglane, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

Ifølgje Helsedirektoratet inneber heimekarantene at ein ikkje skal gå på jobb eller skule, unngå reising, ikkje ta offentleg transport, unngå nær kontakt med andre og unngå å vera på stader der ein kan koma i kontakt med andre.

– Ein kan gå seg ein tur, men halda seg unna folkemengder. Ikkje gå på butikken, seier ordførar Kleppe.


Øydelegg effekten

Ordføraren er tydeleg på kvifor han vil få fram dette bodskapet.

– Tiltaka frå regjeringa kan gje store økonomiske konsekvensar for heile samfunnet. Viss folk ikkje respekterer tiltaka og reglane som er innførte, så kan det øydeleggja effekten av tiltaka. Alle har eit ansvar, og det gjeld både fastbuande og hytteturistar, seier han.

Ordførar Kleppe er sjølv sett i koronakarantene. Tidlegare i veka var han i eitt møte med nokon frå utanfor kommunen som seinare har fått påvist koronasmitte.

– Så no driv eg beredskapsarbeid heimefrå. Karantenereglane gjeld like mykje for meg som for alle andre, seier han.


Hytteturisme

Tidlegare i dag oppmoda Kleppe folk om å unngå hytte- og fritidsreiser.

– Dette inkluderer også tur på hytta, sa ordføraren fredag formiddag.

Fredag er normalt ein stor utfartsdag for hytteturister. «Tysnes» har fått tips om at mange har kome til Tysnes i løpet av dagen.

– Me kjem ikkje med ei oppmoding om å halda seg heime fordi me ikkje ynskjer hytteturisme i kommunen, me gjer det fordi me er i ein unntakstilstand, poengterer Kleppe, som gjenntar bodskapet med at kapasiteten på legekontoret kan utfordrast viss folketalet i kommunen aukast.

– Legekontoret er dimensjonert for 2.800 personar. Det er ikkje dimensjonert for ein beredskapssituasjon med dobbelt så mange folk i kommunen.

Han fortel at kommunen sjølvsagt har ansvar overfor hytteturistar som hamnar i akutte legesituasjonar, men oppmodar turistar til å ringja sitt vanlege legekontor for konsultasjon.


Oppmodar til solidaritet

Ordføraren meiner det er viktig at alle er med og bidrar slik situasjonen no er, og at ein hjelper til der det er nødvendig.

– Det kan vera folk i karantene som slit med å få tak i mat og andre varar. Då vil eg oppmoda dei som ikkje er i karantene om å høyra etter om det er nokon dei kan hjelpa. Me er heilt avhengige av at innbyggjarane hjelper kvarandre, seier Kleppe, som også fortel at dei er i beredskap for dei som ikkje har nokon til å hjelpa seg.

– Viss ein treng hjelp, og ein ikkje har nokon anna måte å få hjelp på, så kan folk ta kontakt direkte med kommunen, fortel Kleppe.

– Det er viktig at me viser solidaritet med kvarandre i denne situasjonen, seier han vidare.


Imponert

I dag, fredag, var fyrste dagen med stengde skular og barnehagar. Ordføraren fortel at dagen har gått veldig bra, og at han er imponert over korleis foreldre og tilsette har omstilt seg.

– Eg er imponert over korleis folk har hivd seg rundt. Det har vore ytterst få som har måtta nytta omsorgstilbodet me må gje for dei med foreldre med samfunnskritiske funksjonar, seier han.

Han fortel samtidig at dei forventar å måtta dekka enkelte behov i veka som kjem.

– Me får løpande inn førespurnadar, og dei klarar me å handtera. Førebels har me kontroll. Dei tilsette gjer ein kjempejobb med å omstilla seg, og det same gjeld for foreldre med barn i skular og barnehagar, avsluttar Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...