IKKJE DRA PÅ HYTTA: Tysnes er ein stor hyttekommune. No ber ordførar Kåre Martin Kleppe om at folk unngår hyttereiser. (Arkivfoto)
IKKJE DRA PÅ HYTTA: Tysnes er ein stor hyttekommune. No ber ordførar Kåre Martin Kleppe om at folk unngår hyttereiser. (Arkivfoto)

Ber folk unngå hytte- og fritidsreiser

Fredagar er normalt ein stor utfartsdag til Tysnes. No ber ordføraren om at folk unngår hytte- og fritidsreiser.
Publisert 13.03.2020 kl. 11.31. Oppdatert kl. 14.15.

Oppmodinga er i samsvar med rådet som helseminister Bent Høie kom med i går, torsdag. Høie oppfordrar alle om å unngå ei kvar form for fritidsreise.

– Dette inkluderer også tur på hytta, presiserer ordførar Kåre Martin Kleppe.

Tysnes har langt over tusen hytter og fritidshus.

Ordføraren nemner spesielt to grunnar til at folk blir åtvara mot å dra på hytta. Det eine er kapasiteten innan helse- og legetenester i Tysnes.

– Det kan utfordra kapasiteten på legekontoret spesielt, men også andre helse- og beredskapstenester i kommunen, poengterer han.

Han peikar og på at ein bør unngå at mange menneske er på reise samtidig for å avgrensa smitten.

Tysnes kommune hadde videomøte med Fylkesmannen i dag (fredag) der denne saka var tema. Råda frå Tysnes kommune er dei same etter dette møtet: Unngå å dra på hytta. Det tyder at Tysnes kommune følgjer same politikken som fleire andre hyttekommunar.

Ifølgje NRK har ei rekkje store hyttekommunar sendt tekstmelding til hyttefolk om at dei ikkje må dra på hytta, men halda seg heime. Det gjeld mellom anna fleire kommunar i Hallingdal, i tillegg til Vinje og Eidfjord kommunar.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...