TYDELEG BESKJED: Ordførar Kåre Martin Kleppe er tydeleg på at fritidsturistar til Tysnes bør reisa heim. (Arkivfoto)
TYDELEG BESKJED: Ordførar Kåre Martin Kleppe er tydeleg på at fritidsturistar til Tysnes bør reisa heim. (Arkivfoto)

– På tide å reisa heim

Innbyggjartalet på Tysnes er dobla i helga, og ordførar Kåre Martin Kleppe ber hytteturistar om å reisa heim.
Publisert 15.03.2020 kl. 11.59.

– Dette er alvor. Det var ikkje meint som tull då me før helga gjekk ut og oppmoda folk om å ikkje reisa på hytta på Tysnes, seier ein tydeleg ordførar Kåre Martin Kleppe.

Oppmodingane om å unngå fritidsreiser kom fyrst frå nasjonalt hald, og var eit av tiltaka statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie presenterte torsdag. Laurdag gjekk statsministeren ut med ei ny anbefaling, og uttalte at sivilforsvaret kan bli sett inn for å få hyttefolk heim. Søndag melder NRK at regjeringa jobbar med ei ny forskrift som kan forby folk å reisa på hytta i ein annan kommunen ein heimkommunen.

«Tysnes» har fått fleire tips om fulle ferjer og at mange hytteturistar har tatt turen i helga, noko ordførar Kleppe stadfestar.

– På bakgrunn av dei tala me har gjennom beredskapsverktøya våre, så er det ca. dobbelt så mange folk i Tysnes kommune i helga som normalt sett, seier han.

Han fortel at dette kan utfordra kapasiteten ved legekontoret dersom smittesituasjonen utviklar seg.

– Førebels er ikkje situasjonen slik at pågangen har gått utover innbyggjarane, men me vil seia dette før me hamnar i ein slik situasjon. Det er på tide å reisa heim, seier Kleppe.

Han påpeiker at nokon har kome til Tysnes for å hjelpa og vera tilgjengeleg for slektningar og bekjende, og at oppmodinga ikkje gjeld dei.

– Dette gjeld dei som er her som fritidsreisande. No har ein moglegheit til å høyra på statsministeren, seier han.

I tillegg til forskrifta som kan koma frå sentralt hald, fortel Kleppe at kommunen også jobbar med å utarbeida ei eiga forskrift i løpet av dagen, utan at han førebels vil gå meir inn på innhaldet i denne.

– Viss det kjem forskrift får nasjonalt hald om at det ikkje er lov å reisa på hytta, så forheld me oss til det. Statsministeren har nemnd at sivilforsvaret kan bli nytta for å få folk heim, seier han.

«Tysnes» har også fått tips om personar i karantene, som ikkje overheld karantenebestemmingane.

– Me i kommunen har òg fått litt innspel. Eg blir irritert over at folk ikkje føl reglane, seier ordføraren, som fortel at det kan gje konsekvensar å ikkje overhalda bestemmingane.

– No har me desse reglane, og dersom ein bryt desse, så bryt ein òg smittevernlova. Og det kan det koma reaksjonar på. Viss folk bryt reglane så kan det meldast inn til politiet, og konsekvensane kan bli bøter, og i verste fall fengsel, seier Kleppe.

I går blei også reglane for kven som må i karantene oppdaterte. Tidlegare måtte alle som har vore på reise utanfor Norden dei siste to vekene i karantene, men no gjeld det alle som har vore utanfor Norge, Sverige og Finland.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...