TRENG MEIR: Ordførar Kåre Martin Kleppe ber oppdrettsnæringa og næringslivet elles å sjå over lagera sine om dei har antibac og eingongshanskar som dei kan avsjå.
TRENG MEIR: Ordførar Kåre Martin Kleppe ber oppdrettsnæringa og næringslivet elles å sjå over lagera sine om dei har antibac og eingongshanskar som dei kan avsjå.

Treng meir antibac og eingongshanskar

Tysnes kommune har fått 160 liter antibac frå Tysnesfest. Men dei treng meir, både til butikkar og til seg sjølve.
Publisert 16.03.2020 kl. 19.06.

– Ja, me var veldig heldige, og fekk henta eit stort lager frå Tysnesfest før helga. Det kom på toppen av det lageret me hadde sjølve frå før, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.


Takkar for hjelp

Han fryktar likevel at dette ikkje er nok. For å vera på den trygge sida, sidan ein ikkje veit kor lenge denne situasjonen vil vara, så går han no ut med ei generell oppmoding til næringslivet om å sjekka lagera sine.

– Det er fyrst og fremst oppdrettsnæringa og privat næringsliv elles, som me vil oppmoda om å sjå over lagera sine om dei har eingongshanskar og antibac som dei kan avsjå, seier ordføraren.

Per i dag er det ikkje noko akutt krise korkje på antibac eller eingongshanskar i kommunen. Ordføraren skulle likevel gjerne sett at dei hadde eit større lager, både for å kunna å tilby dette til butikkar, men og til eige bruk i kommunen.

Dei som har noko å tilby, kan ta direkte kontakt via korona-eposten til kommunen.

– Me har kontakt med leverandørane våre også. Frå sentralt hald blir det sagt at det skal koma nye leveringar inn til Norge, seier ordføraren, som legg til at ein også kan bruka klorin til desinfisering.

Han rosar publikum for tips og innspel og takkar for hjelpa som kommunen har fått så langt.

– For lokale bedrifter som prøver å halda drifta i gang, er det viktig at dei har nødvendige hjelpemiddel, legg han til.


Stor pågang til legekontoret

Ordføraren fortel at det har vore stor pågang til legekontoret på Tysnes dei siste dagane. Så langt er det ikkje registrert eitt einaste tilfelle av koronasmitte i Tysnes, men det er ein del tilfelle av vanleg influensa og luftvegsinfeksjonar.

– Det er lang ventetid for å koma gjennom på telefon til legekontoret. Dei som treng legekonsultasjon bør bruka digitale løysingar. Dei som ikkje har høve til deg, må gjera avtale med legekontoret på førehand. Ingen må møta opp utan å ha avtale, presiserer ordføraren.

Ein del timeavtalar vil måtta bli utsett i den situasjonen ein er i no. Dei som det gjeld vil bli kontakta.

Den store pågangen av hyttefolk til Tysnes i helga har så langt ikkje ført til ekstra belasting på helsevesenet i Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes KrF prioriterer Hordfast

Naturvernforbundet (NVF) på Stord har sendt brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes. Dei ber partia gje tilsvar om partia si haldning til Hordfast. Høgre i Tysnes har gjeve eit grundig tilsvar i «Tysnes» 2.4.20. Tysnes KrF sluttar seg i...

Gå Hakkebakkestien på Neshamn

Leitar familien etter ein ny aktivitet? Er alle dei vanlege turstiane oppbrukt? Då kan kanskje Hakkebakkestien til Karianne på Neshamn vera interessant.