VIL UNNGÅ SMITTE: SIM skal etter planen henta bosset ditt som normalt, men stenger alle miljøsentralane. (Arkivfoto)
VIL UNNGÅ SMITTE: SIM skal etter planen henta bosset ditt som normalt, men stenger alle miljøsentralane. (Arkivfoto)

SIM stenger miljøsentralane

Publisert 17.03.2020 kl. 15.30. Oppdatert kl. 15.50.

Renovasjon er definert som eit viktig samfunnsoppdrag, og henting av avfall er ei oppgåve SIM har stort fokus på å oppretthalda. Men som eit tiltak for å hindra spreiing av koronaviruset har dei bestemt at alle miljøsentralane vert stengde frå og med i dag, tysdag.

I tillegg er kundemottaket stengt, og renovasjonsselskapet ber difor om at folk som har spørsmål tek kontakt via e-post eller telefon.

– Renovasjonsbilane går som normalt, men for at me skal vera i stand til å oppretthalda normal drift, ber me om abonnentane tek omsyn til både renovatørar og tilsette. Me ber òg om at folk sorterer rett og sørgjer for at avfallet hamnar på rett stad, slik at smittespreiing vert unngått, seier plan-, innkjøps- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.

Ting endrar seg raskt i desse dagar, men SIM vil i det lengste prøva å halda hjula i gang.

– Me vil informera på våre nettsider, i media, Facebook og SMS dersom det skjer endringar som råkar våre kundar, opplyser Hillersøy, og oppmodar abonnentane om å halda seg til dei nasjonale retningslinjene som gjeld i høve virussitusjonen.


Siste saker Gå til framsida