STOR PÅGANG: Astrid Kjellevold i Atheno kan koma med med gode råd til bedriftene i den vanskelege tida me no er inne i. (Foto: Atheno)
STOR PÅGANG: Astrid Kjellevold i Atheno kan koma med med gode råd til bedriftene i den vanskelege tida me no er inne i. (Foto: Atheno)

Ei hjelpande hand frå Atheno

Publisert 17.03.2020 kl. 10.46.

Koronasituasjonen skapar utfordringar for arbeidslivet i Sunnhordlandsregionen. No ynskjer næringsselskapet Atheno å tilby utvida rådgjeving til bedrifter som opplever store endringar i arbeidskvardagen.

– Me har allereie vorte kontakta av fleire fortvilte næringsdrivande. Dei opplever kanselleringar av kontraktar som vil kunna gi dramatiske fall i forventa inntekt, i tillegg til at dei må vurdera permittering av tilsette, seier dagleg leiar i Atheno, Astrid Kjellevold.

Dei har no rigga eit fagteam som kan koma med gode råd ut frå sin kompetanse og nettverk. Og dei vil strekka seg langt for å hjelpa.

– Atheno arbeider tett med medlemsbedrifter og inkubatorbedrifter, og me ynskjer også å hjelpa andre så langt det let seg gjera, seier Kjellevold.

Ho vil oppmoda alle om å ta i bruk dei digitale løysingane til NAV og ulike bransjeorganisasjonar.

– Dette er enkelt og effektivt i fyrste runde.

For å unngå smittefare prøver Atheno å avgrensa møteaktivitet, men dei tilsette er tilgjengelege både på telefon, e-post og videokonferanse.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes KrF prioriterer Hordfast

Naturvernforbundet (NVF) på Stord har sendt brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes. Dei ber partia gje tilsvar om partia si haldning til Hordfast. Høgre i Tysnes har gjeve eit grundig tilsvar i «Tysnes» 2.4.20. Tysnes KrF sluttar seg i...

Gå Hakkebakkestien på Neshamn

Leitar familien etter ein ny aktivitet? Er alle dei vanlege turstiane oppbrukt? Då kan kanskje Hakkebakkestien til Karianne på Neshamn vera interessant.