AUKA TRAFIKK: Å ha velfungerande internett heime er for tida heilt naudsynt for mange. (Illustrasjonsfoto)
AUKA TRAFIKK: Å ha velfungerande internett heime er for tida heilt naudsynt for mange. (Illustrasjonsfoto)

BKK om nettkapasiteten: – Ikkje grunn til å vera uroa

I desse karantene- og heimekontortider merkar BKK og Altibox ein stor auke i internettbruken. Men så langt skal det ikkje ha vore store utfordringar.
Publisert 17.03.2020 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.47.

Før helga låg datatrafikken i det nasjonale fibernettet til Altibox på opp mot 30 prosent over normalen for dagtid, og 15-20 prosent over normalen for kveldstid.

– Likevel er trafikken framleis langt under andre toppar me har sett til no i år. Kundane har ikkje grunn til å vera uroa, seier Ingrid Haaland i BKK Breiband AS, som distribuerer Altibox i Etne og Tysnes.

Altibox leverer TV- og internett-tenester til over 600.000 husstandar i Norge, og ifølgje ei pressemelding får dei mange spørsmål frå kundar som lurer på om det kan bli problem med kapasiteten på nettet no som mange sit heime, og samfunnet er ekstra avhenige av elektroniske kommunikasjonstenester.


Følgjer nøye med

Administrerande direktør i Altibox, Tor Morten Osmundsen, kan trygga folk med at nettet deira førebels er i normal driftssituasjon, med trafikkmønster godt innanfor kapasiteten.

– Men me følgjer sjølvsagt ekstra nøye med for å sikra stabile tenester for kundane, seier han.

Dei ventar framleis å sjå noko trafikkvekst på dagtid, men trafikktoppane ligg så langt godt under det ein til dømes opplever under store sportsarrangement.

Den auka internettbruken kan likevel føra til dårleg WiFi-oppleving i dei heimane som har dårleg dekning, eller utdaterte sendarar. For dei som har slike utfordringar kan det ifølgje Altibox vera lurt å gå til innkjøp av Google WiFi.


Telenor aukar kapasiteten

Også Telenor har sendt ut pressemelding om den auka nettbruken. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen seier at mobil- og breibandsnettet deira er dimensjonert for å tåla dei nye tilstandane, og at dei har auka kapasiteten på 300 basestasjonar for å sikra at det er dekning der folk bur og jobbar.

– I det store og det heile er eg ganske sikker på at dette skal gå bra. Sjølvsagt kan det vera ein eller annan basestasjon som kortvarig går full, men me har beredskap til å handtera slike utfordringar, seier han.

Han fortel vidare at det kan oppstå utfordringar med omsyn til driftspersonell og «raude soner», men at Telenor er i tett dialog med entreprenørane sine.

Dekningsdirektøren er derimot meir bekymra for andre sider ved heimekontorløysingane:

– Det er svært få verksemder i Norge som er førebudde på at så mange har heimekontor samstundes. Det kan og vil oppstå flaskehalsar når brukarane prøver å kopla seg på ulike jobbrelaterte system heimefrå, for eksempel VPN-nettet, brannmurar eller andre lokale tenestelag, seier Amundsen.


Mange SMS’ar

Telenor kan også opplysa om at koronaviruset har ført til ein enormt vekst i SMS-trafikken. Medan det normale er 15 millionar SMS’ar i døgeret i Telenor sitt nett, er trafikken no oppe i 35 millionar meldingar.

– Den tradisjonelle SMS-en har vist seg å vera eit svært effektivt kommunikasjonsmiddel i disse krisetider. Helsedirektoratet brukte SMS for å nå ut til alle innbyggjarane i førre veke. Hyttekommunane brukte i helga samme måte for å informera om at folk måtte dra heim frå hyttene. Også privat næringsliv, eksempelvis forsikringsbransjen, bruker SMS for å nå ut med informasjon til kundane, fortel Amundsen.


Siste saker Gå til framsida