SMITTEBU: Billettbua til Tysnesfest er plassert framfor legekontoret i Uggdal. – No blir bua nytta til å testa folk som har luftvegsinfeksjonar, fortel Anni Myklestad og Torild Nesland på legekontoret. I tillegg nyttar ein rom på den gamle sjukeheimen til testing.
SMITTEBU: Billettbua til Tysnesfest er plassert framfor legekontoret i Uggdal. – No blir bua nytta til å testa folk som har luftvegsinfeksjonar, fortel Anni Myklestad og Torild Nesland på legekontoret. I tillegg nyttar ein rom på den gamle sjukeheimen til testing.

Koronatesting i billettbua til Tysnesfest

Ingen av prøvane som er tekne i Tysnes etter 12. mars har ein fått svar på. Offisielle tal viser at det så langt ikkje er nokon som er smitta av korona i kommunen.
Publisert 18.03.2020 kl. 17.38.

Billettbua til Tysnesfest er flytta til legekontoret i Uggdal. Her blir bua nytta til å testa folk som har luftvegsinfeksjonar.


Ingen smitta

Ordførar Kåre Martin Kleppe stadfestar til «Tysnes» onsdag ettermiddag at det så langt ikkje er nokon som er registrerte som koronasmitta i Tysnes.

Han er likevel klar på at det kan tenkjast at det er smitta i Tysnes, utan at det så langt er påvist.

– Det er fleire frå Tysnes som har vore i utlandet, og det er fleire i Tysnes som har hatt kontakt med personar som kan ha blitt smitta. Det som likevel er sikkert, er at alle testane som er sendt inn fram til 12. mars, dei har alle vore negative, forklarar han.

Det er og eit faktum at ein ikkje veit svaret på alle testar som er gjort etter 12. mars. Desse testane har ein sendt inn, men dei hadde ein ikkje fått svar på då «Tysnes» gjekk i trykken.

Det gjeld altså alle prøvar som er tekne fredag 13., laurdag 14., søndag 15., måndag 16., tysdag 17. og onsdag 18. mars.

– Stort sett er det teke mellom fem og tjue prøvar kvar dag, forklarar ordføraren.

Det er såleis fleire titals prøvar som ein ventar svar på.


Hytteeigarar

Ordføraren er elles godt nøgd med at ein på legekontoret ikkje har opplevd meir pågang enn normalt frå hytteeigarar og eigarar av fritidsbustader dei siste dagane.

– Men det kan sjølvsagt snu viss ein får eit utbrot, legg han til.


Siste saker Gå til framsida