MÅ VERA PÅ JOBB: Dei tilsette i daglegvarebutikkane er i ein utsett posisjon. Det håpar ordføraren at folk no tek omsyn til.
MÅ VERA PÅ JOBB: Dei tilsette i daglegvarebutikkane er i ein utsett posisjon. Det håpar ordføraren at folk no tek omsyn til.

Oppfordrar folk til å ta omsyn

Ordførar Kåre Martin Kleppe oppmodar folk til å planleggja godt før ein går butikkane for å handla, og handla effektivt.
Publisert 18.03.2020 kl. 16.56. Oppdatert kl. 20.14.

– Ha gode rutinar og planlegg innkjøpa godt slik at ein ikkje går ut og inn av butikken fleire gonger. Planlegg gjerne slik at ein slepp å handla kvar dag, seier ordføraren til «Tysnes» onsdag, like før avisa går i trykken.

Han fortel at folk sine handlevanar og korleis ein skal skjerma butikktilsette på best mogeleg måte, er ei sak som vil bli diskutert når kriseleiinga i kommunen skal ha møte onsdag ettermiddag.

– Me er avhengige av butikkane og at dei er tilgjengelege. Det må kundane ta omsyn til, seier Kleppe.

Han oppmodar også om at færrast mogeleg går i butikken om gongen.

– Ein treng ikkje ta borna med. Ein bør gå og handla ein og ein, for å få færrast mogeleg inn i butikken samstundes, seier han.

– Dette gjeld sjølvsagt ikkje dei som er friviljuge og handlar for andre, legg han til.

Ei oppmoding frå ordføraren til slutt er at kundane må omgå personale på ein forsvarleg måte, og respektera dei reglar som gjeld.


Siste saker Gå til framsida