POSITIVT: Papirutgåva står framleis sterkt, samstundes som mange likar å lesa «Tysnes» digitalt.
POSITIVT: Papirutgåva står framleis sterkt, samstundes som mange likar å lesa «Tysnes» digitalt.

Auke i opplagstala for «Tysnes»

– Veldig gledeleg, seier redaktør Ole Skaten.
Publisert 18.03.2020 kl. 06.00.

To tredjedelar av avisene som er tilslutta Landslaget for lokalaviser (LLA) aukar opplaget. Det viser ferske tal som LLA og Mediebedriftenes Landsforening sende ut tysdag.

For andre halvår 2019 var «Tysnes» sitt godkjente opplagstal på 2.138, mot 2.127 i fyrste halvår. Med andre ord er det snakk om ein beskjeden auke, men redaktør Ole Skaten er sjølvsagt fornøgd med å vera på pluss-sida.

– Mange aviser opplever nedgang på papir, men det har me heldivis sloppe. Folk gler seg til å få avisa vår i postkassen den eine dagen i veka, kommenterer han.


Digital satsing

Samstundes som både lesarane og redaksjonen held papiravisa nært hjarta, er også nettsida høgt prioritert.

– Dei siste tre åra har me hatt ei digital satsing. Det gjer at me no har over 100 reine digitale abonnement. I tillegg er det veldig mange komplett-abonnentar som har registrert seg som digitale brukarar. Det er ei utvikling me er veldig glade for, seier Skaten.

– Det viktigaste for oss framover er å laga så gode aviser at folk vil lesa det me skriv om, både på papir og nett, legg han til.


Viktig for innbyggjarane

Totalt har LLA-avisene no eit samla opplag på drøye 372.000, ein auke på 1,1 prosent frå fyrste halvår i fjor. Generalsekretær Tomas Bruvik har følgjande å seia om dei nye tala:

– I ei vanskeleg tid der me ikkje får tenkt så mykje på alt det gode arbeidet som blei gjort i lokalavisene i fjor, er det gledeleg og imponerande at 2/3 av LLA sine lokalaviser aukar opplaget. Det betyr at lokalavisene byr på journalistikk og annonsar som er viktig for innbyggjarane i lokalsamfunna. Det ser me særleg i korona-tidene. Det er avgjerande for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar og som bidreg med livsviktig informasjon til innbyggjarane, seier Bruvik.


Siste saker Gå til framsida