HELD FRAM ARBEIDET: Arrangørane gjer det dei kan for at folkefesten Tysnesfest 2020 skal gå av stabelen som planlagt. (Foto: Camilla Korsnes)
HELD FRAM ARBEIDET: Arrangørane gjer det dei kan for at folkefesten Tysnesfest 2020 skal gå av stabelen som planlagt. (Foto: Camilla Korsnes)

– Me planlegg framleis for at det blir festival

Etter utbrotet av koronaviruset er det mange potensielle scenario for Tysnesfest 2020, men arrangørane tek sikte på at det blir festival i år òg.
Publisert 19.03.2020 kl. 17.00.

Dagleg leiar i Tysnesfest, Øystein Vaage, fortel at dei vil gjera det dei kan for å gjennomføra festivalen som planlagt.

– Det er ikkje opp til oss å avlysa. Så lenge me får lov, vil me gjera alt me kan for å gjennomføra i år òg. Me planlegg framleis for at det blir festival, seier han.


Usikkert

Scenarioa for juli er mange. Viss ein i teorien blir kvitt viruset etter nokre veker, trur Vaage at folk vil vera ekstra ivrige etter å nyta festivalen i år.

– Men viss dette er over i mai-juni, vil truleg redsla sitja att i folk ei stund framover, meiner han.

– Og viss det blir som regjeringa spår, at viruset vil ta seg opp i mai-juni, blir festivalen avlyst, fortel han.


Vil trenga hjelp

Dersom myndigheitene avlyser, vil det vera måten å komma seg ut av kontraktane dei har med artistane, på. Likevel har Tysnesfest halvannan million kroner i grunnutgifter kvart år, utanom sjølve arrangementet.

– Me vil trenga hjelp lokalt og frå regjeringa viss me må avlysa, seier Vaage.

– Kva får krisepakka frå regjeringa å seia for Tysnesfest?

– Det kjem an på om me avlyser. Viss me gjennomfører, blir det truleg ingen bruk for den. Viss me avlyser vil permitteringsreglane hjelpa, seier Vaage, og fortel at det då vil bli permittering av minst éin av dei tilsette.


Store summar kan gå tapt

– Kor bekymra er du for ringverknadane dersom festivalen blir avlyst?

– Eg er ganske bekymra. Me skal nok klara å overleva utan å gå konkurs. Men det er ganske mange på øya som vil stå i fare utan dei inntektene som festivalen gir, trur han, og peikar på ein analyse frå 2015 der ein studerte kva ringverknader festivalen hadde på Tysnes.

Nærare sju millionar blei lagt igjen av folk som vitja Tysnes berre for Tysnesfest i 2015, det vil seia alle utanom hyttefolk, fastbuande osb. Det er grunn til å tru at dette talet var vesentleg høgare for 2019.

– Det er ikkje tvil om at butikkane sel veldig bra i festivalveka. I tillegg har du lag som Njardar og Røde Kors, som har Tysnesfest som hovudoppdragsgivar, fortel Vaage.


Daudt

– Korleis ser arbeidsdagane ut i tida framover?

– No sit me på heimekontor, og har lapp på døra til Tysnesfest-kontoret med telefonnummer. Me vil prøva så godt me kan å planleggja festivalen vidare, seier Vaage.

Han fortel at dei ikkje har fått ein einaste e-post eller telefon som går på planlegging av 2020-festivalen sidan måndag i førre veke.

– Me sit og planlegg på trass av dette, og har nettopp oppdatert nettsida vår med litt informasjon.


Festivalen betyr mykje

– Kva skjer viss de avlyser?

– Då vil månadene etter avlysing gå med til å lukka ned året, og prøva å flytta litt avtalar som er gjort, over til 2021, opplyser han.

– Det blir ganske trist viss det blir avlyst. Eg er ikkje sikker på om eg klarar å vera på øya den veka i så fall. Festivalen betyr mykje for meg, seier han, og fortel at det er blitt både tradisjon, folkefest og noko alle gler seg til.

Samstundes er han veldig glad for alle grepa som blir gjort.

– Det er mange som har det verre enn oss. Men det ville blitt rart utan Tysnesfest i 2020. Eg håpar verkeleg at dette kan gjennomførast, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida