JA TIL NY E39: Komande veke skal Statens vegvesen leggja fram sine prioriteringar for nye store vegprosjekt for perioden 2022-2033. Hordfast med ny bru over Bjørnafjorden skal ifølgje BT bli prioritert framfor ny E16.
JA TIL NY E39: Komande veke skal Statens vegvesen leggja fram sine prioriteringar for nye store vegprosjekt for perioden 2022-2033. Hordfast med ny bru over Bjørnafjorden skal ifølgje BT bli prioritert framfor ny E16.

Statens vegvesen vil prioritera Hordfast framfor E16

Ny E39 med bru over Bjørnafjorden kan bli prioritert framfor ny E16 mellom Arna og Stanghelle.
Publisert 19.03.2020 kl. 10.18.

Det er Bergens Tidende som melder dette på nett.

Statens vegvesen skal komande onsdag leggja fram sine prioriteringar for den nye revideringa av Nasjonal transportplan som skal gjelda for åra 2022-2033, og som skal vedtakast i Stortinget våren 2021

Ifølgje BT vil Statens vegvesen gå inn for at Hordfast skal prioriterast i fyrste del av planperioden, i perioden 2022-2027.

Ny E16 mellom Arna–Stanghelle skal ifølgje BT vera prioritert i andre periode av NTP, i åra mellom 2028 og 2033.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen seier til BT at prioriteringane er gjort ut frå samfunnsøkonomisk nytte.

– Arna–Stanghelle er eit rassikringsprosjekt, medan Hordfast er blant dei desidert mest lønsame prosjekta i portefølgjen vår, seier Davik.

Han viser til at bestillinga frå Samferdselsdepartementet var å prioritera ut frå samfunnsnytte. Det tyder at forhold som innspart tid, kor stort potensialet er for trafikk og bompengar, og dermed også kor mange som bur langs strekkja, har hatt mykje å seia for prioriteringa.

Noverande Nasjonal transportplan, som gjeld for åra 2018–2029, blei lagt fram våren 2017 og vedteke i juni 2017.


Siste saker Gå til framsida