JOBBAR HEIMEFRÅ: Terje Sløgedal er lærar for åttande- og niandeklasse. No held han kontakt med elevane frå heimekontoret. (Privat foto)
JOBBAR HEIMEFRÅ: Terje Sløgedal er lærar for åttande- og niandeklasse. No held han kontakt med elevane frå heimekontoret. (Privat foto)

Driv skuleundervisning frå heimen

Terje Sløgedal driv heimeundervisning i naturfag for åttandeklasse og i matematikk for niandeklasse.
Publisert 19.03.2020 kl. 06.00.

Alle lærarane i Tysnes er pålagde å jobba heimefrå.

– Eg synest det går veldig greitt med heimekontor. Både skuleleiinga og politikarane har vore tydelege på korleis me skal jobba. Det synest eg er veldig bra, seier Terje Sløgedal.

Han er faglærar i naturfag for 25 elevar i åttandeklasse, og i matematikk for 24 elevar i niandeklasse. I tillegg er kring halvparten av stillinga hans å vera lærar for Blå skule, som no er stengd.

– I Blå skule har me nokre dyr som me må ta vare på. Eg har hatt nokre turar for å sjå etter dei, men etter stenginga har eg vore åleine om det, utan elevar, informerer han.


Heimekontor frå måndag

– Då meldinga kom torsdag om stenging av skular, skjedde alt veldig fort. Men elevane fekk i alle fall ein del bøker med seg heim før skuledagen var slutt, seier Sløgedal.

Fredag hadde lærarane oppmøte på skulen.

– Eg er imponert over kollegaflokken. Alle heiv seg rundt på fredag, fekk samsnakka og laga planar. Det er kjekt å sjå korleis me klarar å få dette til, seier han.

Måndag var det eigentleg planleggingsdag for skulane på Tysnes. Det blei heimekontordag. Den fyrste eigentlege skuledagen denne veka var såleis tysdag.

Terje Sløgedal fortel at han allereie søndag kveld la ut oppgåver til elevane i åttandeklasse.

– Det tok ikkje lang tid før dei var i gang med å jobba. Elevane treng arbeid å jobba med, og som dei kan bruka tid på. Eg trur det er mange som set pris på at dei har noko å bala med. Og me har ikkje ferie, me har plikt til å driva skule, påpeikar han.


Ser på nye løysingar

Då «Tysnes» snakka med Terje Sløgedal tysdag, kommuniserte han med ein elev på trådlaust nettverk.

– Denne veka brukar med Google og deler ut oppgåver der, som elevane har tilgang til. Der kan eg sjå korleis dei jobbar, kva dei jobbar med og kva framdrift dei har, forklarar læraren.

I tillegg kommuniserer han med elevane både på e-post og på telefon. På Tysnes skule er ein og i gang med å prøva ut videokonferansar med elevar.

– Det går greitt med denne digitale kommunikasjonen, men eg kjenner at eg kjem til å sakna klasserommet og elevane, seier han.

Han ser føre seg at stenginga kan bli lengre enn to veker.

– Det viktigaste i den store samanhengen er den dugnaden me gjer for unngå smittespreiing. Men i skulesamanheng håpar eg at me kjem i gang med normal drift så snart som mogeleg.

Det positive med situasjonen er ifølgje Sløgedal at ein blir tvinga inn i den digitale verda, og til å finna nye løysingar som ein ikkje har vore så flink til tidlegare.

– Held dette fram, bør det tvinga seg fram kommunikasjonsformer der me kan samarbeida og sjå kvarandre.


– Det går greitt

Håkon Kjøndal er elev i åttandeklasse. Han synest det er greitt å jobba heimefrå med lekser. Så langt har det blitt jobbing med både naturfag, norsk og historie, matte og valfaget tysk.

– Det er greitt å sleppa å stå opp halv sju for å gå på skulen, og i staden leggja opp arbeidsdagen slik som det passar meg best, seier Håkon.

Viss skulestenginga kjem til å vara lenge, trur han det kan bli kjedeleg når ein ikkje har nokon å jobba i lag med og vera saman med.

Han jobbar på Chromebook og med bøker, og leverer lekser til lærar i Classroom.

Tora Nødland Austvik går og i åttandeklasse. Ho er samd med Håkon i at det går veldig greitt.

– Det er ein fin måte å kunna jobba heimefrå, seier Tora.

Så langt har ho jobba med både naturfag, spansk, engelsk og matte, medan ho i gymtimane har gått tur.

– I dag har me hatt videomøte. Det fungerte veldig fint, seier ho.

Ho trur heimeskule vil fungera fint sjølv om skulestenginga vil vara meir enn to veker.


GÅR GREITT: Håkon Kjøndal i åttande klasse meiner det er greitt med heimeskule. (Privat foto)
GÅR GREITT: Håkon Kjøndal i åttande klasse meiner det er greitt med heimeskule. (Privat foto)
HEIMESKULE: Tora Nødland Austvik synest det fungerer fint å jobba med skulearbeidet i heimefrå. (Privat foto)
HEIMESKULE: Tora Nødland Austvik synest det fungerer fint å jobba med skulearbeidet i heimefrå. (Privat foto)

Siste saker Gå til framsida