KJIP SITUASJON: Ivyelli er blant bedriftene på Tysnes som får kjenna på konsekvensane av korona-viruset. Me håpar dei klarar seg over kneika.
KJIP SITUASJON: Ivyelli er blant bedriftene på Tysnes som får kjenna på konsekvensane av korona-viruset. Me håpar dei klarar seg over kneika.

Leiar: Lokalsamfunnet er allereie hardt råka

Publisert 20.03.2020 kl. 12.00.

Offisielt er det framleis ingen som er koronasmitta i Tysnes. Ordførar Kåre Martin Kleppe er likevel klar i si oppfatning: «Me må vera førebudde på at smitten kjem til Tysnes og», seier han.

Det var torsdag i sist veke regjeringa gjekk til det drastiske steget å stengja alle barnehagar, skular, høgskular og universitet i Norge. Det har aldri skjedd før i fredstid. Det er ei kraftig åtvaring som me alle må ta innover oss. I den situasjonen som landet vårt er i, så må alle følgja dei råda og dei forskriftene som kjem frå styresmaktene.

Eitt av dei klare råda som kom allereie torsdag i sist veke, var frå helseminister Bent Høie om at folk ikkje burde dra på fritidsreiser. Dette blei følgt opp lokalt av ordførar Kåre Martin Kleppe fredag, der han bad om at folk ikkje drog på hytta. Same kvelden fekk «Tysnes» fleire tips frå frustrerte innbyggjarar som kunne melda om fulle ferjer inn til Tysnes. Andre tips har gått på at folk som har karantene ikkje har overhalde dette.

Både lokalt på Tysnes og sentralt i Norge blir det lagt opp til ein stor fellesdugnad for å hindra at dette farlege viruset spreier seg. Det bør alle ta innover seg og følgja, anten ein er samd eller usamd i dei vedtaka som blir gjort. Dei lokale forskriftene som Tysnes kommune har laga, er gode og strenge reglar som alle bør studera og følgja opp. Rettar alle seg etter desse, vil me stå betre rusta.

Onsdag kom ordførar Kåre Martin Kleppe med ei oppmoding til alle som skal i butikkane for å handla: Ikkje gå fleire inn i butikkane om gongen enn heilt nødvendig, og planlegg handling godt slik at ein unngår å gå på butikken mange gonger.

Lokalsamfunnet på Tysnes har allereie fått merka konsekvensane av den alvorlege situasjonen som landet vårt har hamna i. Både vanlege arbeidarar og lokalt næringsliv er allereie hardt råka, og endå verre vil det bli dersom stenginga kjem til å halda fram utover dei to vekene som fyrst er bestemt. Og det kan skje. Mange fryktar at dette kan ta tid.

Alt sist torsdag vedtok Mandelhuset å stengja dørene. Det kan få alvorlege konsekvensar for denne viktige treffstaden i Tysnes. Haaheim, som er eit stort og viktig trekkplaster for Tysnes med mange tilreisande utanfrå kommunen, har og avlyst alle tilstellingar, men vel å laga eit lokalt tilbod der folk mellom anna kan kjøpa ferdige rettar. Mange andre lokale bedrifter merkar også denne vanskelege situasjonen. Eitt døme er den lokale butikken Ivyelli som har måtta stengja. Me håpar at både desse tre, og alle andre, klarar seg over kneiken.

Det lokale næringslivet på Tysnes er viktig for at Tysnes skal vera ein pulserande stad, sommar som vinter, for både fastbuande og ferierande. Å bruka lokale verksemder er alltid viktig, for at Tysnes skal halda fram med å vera det lokalsamfunnet som me er blitt i dag. I denne situasjonen som me no er i, er det endå viktigare både å nytta og støtta lokale tilbod. Det handlar om framtida til Tysnes.

Rart vil det også bli dersom sommaren 2020 blir utan Tysnesfest. Det kan skje, sjølv om festivalen no jobbar ut frå ein sommar med festival.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida