SA JA TIL VERV: Vestland Høgre har valt to nominasjonskomitear for stortingsvalet i 2021. Kåre Martin Kleppe skal leia den eine. (Arkivfoto)
SA JA TIL VERV: Vestland Høgre har valt to nominasjonskomitear for stortingsvalet i 2021. Kåre Martin Kleppe skal leia den eine. (Arkivfoto)

Leiar i nominasjonskomite for Vestland Høgre

Publisert 20.03.2020 kl. 10.00.

I februar valde Vestland Høgre sitt fylkesstyre to nominasjonskomitear for stortingsvalet til neste år – ein for Hordaland og ein for Sogn og fjordane. Tysnesordførar Kåre Martin Kleppe står oppført som leiar i nominasjonskomiteen i Hordaland valkrets.

– Eg blei spurd av nokon om eg kunne tenkja meg dette, og det sa eg at eg kunne. Så blei det spelt inn frå Tysnes Høgre og nokre andre lokallag i Sunnhordland, fortel Kleppe.

Vervet han har teke på seg inneber i fyrste omgang å samla inn innspel til kandidatar frå ulike lokallag saman med resten av komiteen, og på bakgrunn av det laga forslag til liste over kven som skal representera Hordaland valdistrikt i det neste stortingsvalet. Det er nominasjonsmøtet til Vestland Høgre som til slutt vedtar nominasjonslista.

Kleppe set pris på å ha fått tilliten.

– Det var veldig kjekt å bli innstilt. No blir det ein del arbeid i sommar og i haust for å få sett saman ei god liste, sluttar han.

Ved førre stortingsval var det Monica Mæland (no justis- og beredskapsminister) som hadde dette leiarvervet.


Siste saker Gå til framsida